Uudised

Sisekaitseakadeemia avas täiendava vastuvõtu vanglaametniku, korrektsiooni ning maksunduse ja tolli erialadele

Lisavastuvõtt 2022

Eesti sisejulgeoleku valdkonna spetsialiste koolitav rakenduskõrgkool Sisekaitseakadeemia avas 1. augustist kuni 7. augustini täiendava vastuvõtu vanglaametniku, korrektsiooni ning maksunduse ja tolli erialadele.

Vanglaametniku erialal õppides saab akadeemiast kutsehariduse, korrektsiooni ning maksunduse ja tolli erialal õppides aga rakenduskõrghariduse.

Täiendav vastuvõtt avatakse, sest nimetatud erialadel põhivastuvõtu korras õppekohad ei täitunud. Ometi on vajadus valdkonna spetsialistide järele suur. Avaldusi saab esitada läbi SAIS-i 1. – 9. augustini 2022. Täiendava vastuvõtuga avaldused esitanud kandidaatidega viiakse vajalikud testid ja katsed ning kutsesobivusvestlused läbi kuni augustikuu keskpaigani. Vastuvõttu puudutav info on leitav Sisekaitseakadeemia kodulehel SIIN.

Maksunduse ja tolli erialal saab õppida sessioonõppes maksu- ja tollispetsialistiks. Rakenduskõrghariduse eriala annab head teadmised nii maksu- ja tolliametnikule kui ka erasektori töötajale. Lõpetajad saavad laialdased teadmised finantsarvestusest (sh raamatupidamine) ja tollindusest ning haridus annab eeldused töötamiseks nii avalikus sektoris, Maksu- ja Tolliametis kui ka raamatupidamisettevõttes, panganduses, konsultatsioonifirmas või hoopis oma ettevõttes. Õpingud on tasulised ja toimuvad kaks kord kuus.

Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna. Õiguse, halduse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse. Korrektsiooni erialale on võimalik kandideerida nii neil, kes juba töötavad vanglateenistuses kui ka kõigil teistel huvilistel.

Vanglaametniku erialal omandatakse hea ettevalmistus töötamiseks vanglas valvuri või vanemvalvuri ametikohal. Vanglaametnikel on politseinike ja kohtuametnike kõrval tähtis roll riigi õiguskaitsesüsteemis. Vanglateenistus, kuhu eriala lõpetanu tööle asub,väärtustab erialase hariduse saanud isikuid, näiteks suurendades erialase kvalifikatsiooni tõusu alusel töötasu kuni kolmandiku võrra.