Uudised

TÄIENDAV SISSEASTUMISAVALDUSTE VASTUVÕTT AKADEEMIASSE 24.– 31. JUULINI 2019

foto

Eesti sisejulgeoleku valdkonna spetsialiste koolitav kõrgkool Sisekaitseakadeemia avab 24. juulist kuni 31. juulini tänavuse täiendava vastuvõtu politseiametniku, korrektsiooni, vanglaametniku ning maksunduse ja tolli erialale.

Politseiametniku ja vanglaametniku erialal õppides saab akadeemiast kutsehariduse, korrektsiooni ning maksunduse ning tolli erialal õppides saab rakenduskõrghariduse. Maksunduse ja tolli erialal saab õppida osakoormusega ning õpe on tasuline. Teistel erialadel on õpe tasuta.

Põhjus, miks täiendav vastuvõtt nädalaks avatakse, on see, et nimetatud neljal erialal põhivastuvõtu korras õppekohad ei täitunud. Ometi on vajadus politseinike, vanglaametnike jt järele suur ning akadeemia loodab, et täiendava sisseastumisavalduste vastuvõtu käigus täituvad politseiametniku, korrektsiooni, vanglaametniku ning ka maksunduse ja tolli eriala õppekohad. 2019. aastal plaanib Sisekaitseakadeemia avaliku konkursi käigus täita kokku 245 õppekohta, millest 30 magistriõppes, 145 rakenduskõrgharidusõppes ning 70 kutseõppes. Teistel erialadel, milleks on sisejulgeoleku magistriõpe, politseiteeinustse eriala (kõrgharidusõpe), toll- ja maksunudus (riigieelarveline õpe) ja päästekorraldaja (kutseõpe) on õppekohad juba täitunud põhivastuvõtu korras.

Avaldusi saab esitada läbi SAIS-i 24. – 31. juulini. Täiendava vastuvõtuga avaldused esitanud kandidaatidega viiakse vajalikud testid ja katsed läbi 5. augustil ning kutsesobivusvestlused nendega toimuvad 6.-8. augustini.

Vastuvõttu puudutav info on leitav Sisekaitseakadeemia kodulehelt: https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_tvv

Sisekaitseakadeemia on rakenduskõrgkool, mis tegutseb Siseministeeriumi haldusalas. Sisekaitseakadeemia valmistab ette spetsialiste sisejulgeolekuasutustele (sh politsei, piirivalve, päästeala, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteem) kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel. Sisekaitseakadeemias õpib ligi tuhat kadetti, kokku töötab koolis 230 inimest.

Loe erialade kohta siit:

Politseiametniku eriala õppekava on väga praktilise suunitlusega andes õppuritele vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad eriala lõpetajal töötada Politsei- ja Piirivalveametis patrullpolitseiniku või piirivalvurina.  Soovijad saavad politseiametniku kutseõppe käigus läbida valikmooduli  "Merel ja piiriveekogul otsingu- ja päästetööde läbiviimine" ning sooritada piirivalvuri kutsetunnistuse saamiseks kutseeksami.

Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna. Õiguse, halduse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse. Korrektsiooni erialale on võimalik kandideerida nii neil, kes juba töötavad vanglateenistuses kui ka kõigil teistel huvilistel.järgmistele erialadele:

Vanglaametniku erialal omandatakse hea ettevalmistus töötamiseks vanglas valvuri või vanemvalvuri ametikohal. Vanglaametnikel on politseinike ja kohtuametnike kõrval tähtis roll riigi õiguskaitsesüsteemis. Vanglateenistus, kuhu eriala lõpetanu tööle asub, väärtustab erialase hariduse saanud isikuid, näiteks suurendades erialase kvalifikatsiooni tõusu alusel töötasu kuni kolmandiku võrra.

Maksunduse ja tolli eriala eesmärk on anda õppijale vajalikud teadmised ja oskused tulemaks toime finants-, maksu- ja tolliametniku tööga kaasaegsed ühiskonnas. Kuna tegu on kaugõppega, siis sobib see eriala ka töötavale inimesele.

Lisainfo:

Tiina Karu

Sisekaitseakadeemia õppeosakonna juhataja

Tel. 696 5487; 512 4143

tiina.karu [at] sisekaitse.ee

 

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht

Tel. 505 5222

priit.poiklik [at] sisekaitse.ee