Uudised

CEPOL-i aktiisipettuste uurimise teemaline koolitus Narvas

Foto

5.-8. oktoobril toimub Narvas CEPOL-i aktiisipettuste uurimise teemaline koolitus, mida viivad läbi Sisekaitseakadeemia ning Maksu- ja Tolliamet (MTA).

Koolitusel osaleb üle 30 politsei- ja tolliametnikku Euroopa Liidu liikmesriikidest ja Põhja - Makedooniast. Koolitajateks on lisaks Maksu- ja Tolliameti, Rahapesu Andmebüroo ja prokuratuuri ekspertidele ka asjatundjad Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste eest vastutavatest ametitest, Soomest, Leedust, Belgiast ning eksperdid analüüsikeskusest ja teadusasutusest.

Koolitusel pööratakse tähelepanu erinevate õiguskaitseasutuste koostööle ning käsitletakse EMPACT -i (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats - Euroopa multidistsiplinaarne platvorm kuritegelike ohtude vastu võitlemiseks) abil aktsiisipettuste vastu võitlemisega seotud tegevusi. Osalejatel avaneb võimalus kohapeal saada ülevaade Eesti tolli ja piirivalveametnike igapäevasest koostööst Narva piiripunktides.

MTA uurimisosakonna Põhja talituse juhataja Siim Rudissaare sõnul on asutusel õnnestunud vähendada Eestis salasigarettide osakaalu turul poole võrra. „Võõrustame hea meelega kolleege, et rääkida lahendatud kaasustest ning kuulata teiste riikide ja ametite ekspertide kogemusi. Koolitusel käsitleme nii kütuse, alkoholi kui ka tubakatoodete petuskeeme ja nende uurimismetoodikaid. Samuti on väga olulisel kohal rahvusvahelise kriminaalkoostöö aspektid,“ ütles ta.

Koolitus toimub Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuses. Politsei- ja piirivalvekolledži direktori Kalvi Almoseni sõnul on see suurepärane võimalus tuua uude hoonesse rahvusvahelist mõõdet ning jagada Euroopa kolleegidega ametkondade vahelise koostöö kogemust, mis Eesti ametnike jaoks on piirilinnas igapäevane. „Tänane olukord nõuab koostööoskust igas valdkonnas ning oluline on harjutada seda ka Euroopa Liidu välispiiril,“ sõnas Almosen.

CEPOL (Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet) arendab, rakendab ja koordineerib õiguskaitse ametnike koolitust Euroopa Liidus. CEPOL toimib EL-i liikmesriikide õiguskaitseametnike koolitusasutuste võrgustiku põhimõttel, kuhu Eestist kuulub  Sisekaitseakadeemia. Aastas korraldatakse CEPOL-i egiidi all u 80 – 100 kontaktset koolitust, lisaks hulk veebipõhiseid koolitusi ning veebiseminare.