Õppetöö graafik

 

Õppetöö toimub teoreetilise ja praktilise õppena ning praktikana vastavas ametkonnas.

 

Õppetöö graafikus on fikseeritud õpperühmade õppetöö toimumise ajad ja kohad semestrite kaupa. Õppetöö graafik järgmiseks õppeaastaks kinnitatakse hiljemalt 15. maiks.

 

Õppetöö graafik 2019/2020 õa kehtiv alates 30.08.2019

 

Viimati muudetud: 02.09.2019