Lisapunktid

 

Kandidaadil on võimalik taotleda lisapunkte järgmistes kategooriates:

  • erakordsed saavutused õppetöös
  • tippsportlikud saavutused
  • gümnaasiumiõpingute vältel sisekaitseõppe läbimine

 

Kandidaadil, kellel on keskhariduse omandamise käigus erakordseid õppetöö tulemusi (nt kuldmedal, hõbemedal, osalemine rahvusvahelisel või auhinnaline koht riiklikul aineolümpiaadil jne), on võimalik saada kuni 3 lisapunkti erakordsete saavutuste eest õppetöös.

 

Kandidaadil on võimalik saada kuni 3 lisapunkti tipptasemel sportlike saavutuste eest. Lisapunktid antakse kandidaadile, kes on saavutanud kahe viimase aasta jooksul rahvusvahelistel tiitlivõistlustel medalikohti või vähemalt Eesti meistrivõistlustel esikolmiku koha olümpiaaladel või ametkondlikus- ja üliõpilasspordis toimuvate võistluste aladel.

 

Kandidaat, kes on gümnaasiumis õppides läbinud sisekaitseõppe täiskursuse, saab 3 lisapunkti. Sisekaitseõppe osakursuse läbimine annab sisseastumisel 1,5 punkti.

 

Lisapunktide taotlemisel tuleb arvestada järgmist:

  • Gümnaasiumis riigikaitseõppe läbimise eest lisapunkte ei anta.
  • Hindamiskomisjon võib kandidaadile lisapunktid ka andmata jätta, kui leitakse, et lisapunktide taotlemise kategooria tulemused ei ole piisavad. 

 

Viimati muudetud: 24.01.2023