Lisapunktid

 

Kandidaadil on võimalik taotleda lisapunkte järgmistes kategooriates:

  • erakordsed saavutused õppetöös
  • tippsportlikud saavutused
  • gümnaasiumiõpingute vältel sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimine

 

Kandidaadil, kellel on keskhariduse omandamise käigus erakordseid õppetöö tulemusi (nt kuldmedal, hõbemedal, osalemine rahvusvahelisel või auhinnaline koht riiklikul aineolümpiaadil jne), on võimalik saada kuni 3 lisapunkti erakordsete saavutuste eest õppetöös.

 

Kandidaadil on võimalik saada kuni 3 lisapunkti tipptasemel sportlike saavutuste eest. Lisapunktid antakse kandidaadile, kes on saavutanud kahe viimase aasta jooksul rahvusvahelistel tiitlivõistlustel medalikohti või vähemalt Eesti meistrivõistlustel esikolmiku koha olümpiaaladel või ametkondlikus- ja üliõpilasspordis toimuvate võistluste aladel.

 

Kandidaadil on võimalik saada kuni 3 lisapunkti gümnaasiumis sisekaitseõppe õppesuunas või vanglateenistuse eelkoolitusel osalemise eest. Sisekaitseõppes osalemise eest antav punktisumma sõltub kutsesobivusvestlusel demonstreeritud teadmistest ning läbitud sisekaitseõppe mahust konkreetses gümnaasiumis.

 

Lisapunktide taotlemisel tuleb arvestada järgmist:

  • Gümnaasiumis riigikaitseõppe läbimise eest lisapunkte ei anta.
  • Hindamiskomisjon võib kandidaadile lisapunktid ka andmata jätta, kui leitakse, et kandidaadi teadmised või lisapunktide taotlemise kategooria tulemused ei ole piisavad. 

 

Viimati muudetud: 11.02.2021