Keeleõpe

 

Sisekaitseakadeemiasse õppima asudes tuleb arvestada, et keeleõppel on igapäevases õppetegevuses väga oluline koht, kuna koolis õpetatavad erialad eeldavad hilisemas tööelus head keeleoskust. Õppekava lõpetamiseks on vajalik saavutada eesti keeles C1-tase, inglise keeles B2-tase ja vene keeles B1-tase. Keeleoskuse arengul on õppurile toeks Sisekaitseakadeemia keelekeskus, kus õpetatakse eesti, inglise ja vene keelt. Oluline koht on ka erialakeele arendamisel, sh lõimitud aine- ja keeleõppel (LAK-õpe).

 

Samuti tasub meeles pidada, et Sisekaitseakadeemia õppekeeleks on eesti keel ning sisseastumisel tuleb kandidaadil tõestada, et tema eesti keele oskus on piisaval tasemel ning vajadusel sooritama eesti keele sisseastumistesti.

 

Täpsema info keeleõppe kohta leiad Sisekaitseakadeemia keelekeskuse kodulehelt.

 

Viimane muutmine: 18.07.2022