Vene keele suvekool

Hea tulevane õppur!

Sisekaitseakadeemias õpetatavatel erialadel on vene keele oskus väga vajalik ning sinu toetamiseks pakume erineva taseme vene keele kursuseid terve õppeperioodi jooksul. Enne kooliaasta algust, augustis, pakume aga vene keele algtaseme kursust neile, kes pole vene keelt üldse õppinud, et õpingute algus oleks sujuvam ja sügisel oleks algajate kursusele julgem tulla.

 

Suvekool kestab ühe nädala ja sisaldab:

  • 1 e-õppe päev (iseseisev töö – 9.08);
  • 5 päeva (4 kontakttundi päevas) Tallinna õppekeskuses (12. – 16.08);
  • lisaks toimub tandemõpe Sisekaitseakadeemia õppuritega, kes õpivad eesti keelt.

 

Kursus on sulle tasuta.

Kursuse ajal saad elada tasuta Sisekaitseakadeemia ühiselamus (Tallinnas Kase tn 61). Toitlustust ja transporti ei tagata.