Multimeedia

 
Multimeedia

 

Nõustame ja aitame multimeedia õppematerjalide loomisel ja tehnilisel teostusel.

  1. Audio- ja videomaterjali loomine, töötlemine ja publitseerimine.
  2. Fototöötlus ja graafiline disain
  3. Videoloengud, loengusalvestused ja otseülekanded
  4. Ekraanisalvestused ja tarkvara simulatsioonid
  5. Interaktiivsed õppevahendid ja enesekontrolltestid
  6. Drooni kasutamine info kogumisel ja töötlemisel (3D mudelid, videod, fotod, geoandmed)
 
Näited:

 

  1. struktureeritud õppevideo (menüüga)
  2. video integreeritud õpiülesannetega
  3. drooni videod