Dora Pluss

ERF Dora Pluss programmi tegevus 1
Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses.

Programmi ''Dora Pluss'' eesmärk on parandada noorteadlaste ja magistrantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides.  Programmi raames toetatakse Eesti noorteadlaste ja magistrantide õppe- või teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse.

Täpse ülevaate programmist ja erinevatest tegevustest leiab programmi kodulehelt.

Palun tutvu enne taotluse esitamist toetuse taotlemise ja kasutamise tingimustega!

Sisekaitseakadeemia magistrantide ja noorteadlaste õpirännet toetavad DoRa tegevused:

T1 - Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses.

Vajalikud dokumendid:

Lühiajalise õpirände juhend

Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses

Sihtgrupp
Lühiajalise õpirände sihtgrupiks on Sisekaitseakadeemias:

 • Sisekaitseakadeemia akrediteeritud õppekavadel õppivad magistrandid, kellel ei ole õppevõlgnevusi;
 • Sisekaitseakadeemia õppejõud või teadlased, kes ei ole vanemad kui 35-aastased või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piirangut proportsionaalselt pikendada. Vanusepiirangu rakendata üliõpilastele.

Toetuse eesmärk
Toetuse eesmärgiks on parandada noorteadlaste ja magistrantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides.

Toetuse andmise tingimused

Lühiajaline õpiränne kestab kuni 30 kalendripäeva (sealhulgas õpirände sihtkohta ja tagasi reisimiseks kuluv aeg).

Toetuse abil võimaldatakse osaleda lühiajalise õpirände raames välismaal toimuval:

 1.       Erialasel konverentsil, seminaril või kursusel;
 2.       Muus õppe- ja teadustööga seotud tegevuses nagu:
 • raamatukogus töötamine;
 • teadustööga seotud labori kasutamine;
 • õppematerjali arendamine;
 • töö juhendajaga;
 • konsultatsioonid;
 • välitöödel osalemine vmt.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Sisekaitseakadeemia Dora Pluss koordinaatorile paberkandjal või elektrooniliselt allkirjastatuna toetusele kandideerimise taotlus, millele on lisatud

 • motivatsioonikiri;
 • õpingukaardi väljavõte (magistrantide puhul);
 • tõend võõrkeele oskuse kohta, mis on õpirände töökeeleks (keelekeskuse tõend; mõne õppeasutuse juures sooritatud keeletesti tulemus vms);
 • vastuvõtva organisatsiooni kinnitus.

Taotlus tuleb esitada vähemalt 4 nädalat enne lähetuse algust.

  

Toetusesuurus

Lühiajalise õpirände toetuse komponendid ja toetuse selle suuruse arvutamise alused on

 • sõidutoetus  ̶  arvestatakse standardiseeritud ühikuhindade alusel, millega saab tutvuda programmi kodulehel.
 • majutustoetus  ̶  arvestatakse standardiseeritud ühikuhindade alusel, millega saab tutvuda programmi kodulehel.
 • üritusel osalemise tasu  ̶  toetuse aluseks on arve ja selle tasumist tõendav dokument;
 • päevarahad  ̶  32 EUR õpirände päeva kohta.

Akadeemiasisesed stipendiumi taotlemise tähtajad on

 • 5. september,
 • 5. november,
 • 5. jaanuar,
 • 5. märts,
 • 5. mai.

 

Lisainfo:
erasmus [at] sisekaitse.ee
kabinet B-103

Dora Pluss programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond

Pilt