Uudised

Sisekaitseakadeemias korraldati äkkrünnaku õppus

Foto

Sisekaitseakadeemia missioon on õpetada julgeolekut tagama ja turvaliselt elama. Missiooni eesmärgi täideviimiseks korraldasime 5. oktoobril 2020. aastal Sisekaitseakadeemia territooriumil, Tallinnas Kase 61, äkkrünnaku õppuse. Õppuses osalesid politsei -ja piirivalvekolledži ning justiitskolledži kadetid.

Õppusel osales reageerivate üksustena 50 kadetti politsei -ja piirivalvekolledžist ning justiitskolledžist ning koostööpartneritena 18 ametnikku. Kokku osales õppusel koos juhendajate ja kaasamängijatega üle 80 inimese.

Õppuse eesmärgiks oli:

  • õppida koostööd kahe erineva Sisekaitseakadeemia kolledži vahel;
  • õppida koostööd akadeemia ja koostööpartnerite vahel;
  • harjutada staabitööd, suursündmuse juhtimist ja ülesannete delegeerimist.

Õpilaste ülesandeks oli ette valmistada plaan rünnaku kaitseks ehk takistada vastase rünnakut Sisekaitseakadeemia õppekeskuse ja töötajate vastu. Kadetid valmistasid ette Sisekaitseakadeemia territooriumi ja hoonete plaanid, moodustasid vajalikud üksused rünnaku kaitseks ja planeerisid staabitööd. Enne õppust tehti palju eeltööd ka selleks, et kaardistada piirkonnad, kus kohast ja kuidas vaenlane meid rünnata saab. Õppuse raames said kadetid tegeleda küberrünnakuga, mitme pommiähvardusega ja pantvangidraamaga. Lisaks erinevatele rünnakutele, tegeleti ka Sisekaitseakadeemia juhtkonna isikutega, keda tuli kooli territooriumilt evakueerida.

Politsei -ja piirivalvekolledži korrakaitse õppetooli vanemõpetaja Rene Murumaa sõnul said kadetid  tagasisidet selle kohta, mida nad juba väga hästi teavad ja oskavad ning mida tuleks veel harjutada. “Kõigest tuleb tulevikus õppida”.