Korduma kippuvad küsimused

 

Millega tasub arvestada kui soovin õppida Sisekaitseakadeemias?

Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel tuleb arvestada erinevate asjaoludega. Näiteks makstakse päevaõppe õppuritele stipendiumi ning teatud erialadel tasutakse ka majutuse ja toitlustamise kulud. Teisalt tuleb arvestada sellega, et Sisekaitseakadeemia õppuritele laienevad vastava ametkonna eetika- ja käitumisreeglid, mõjuva põhjuseta õpingute katkestamisel tuleb õppuril hüvitada tema õpingutele tehtud õppekulud ning pärast õpingute lõppu on õppuril kohustus teatud aja töötada vastava erialaga seotud riigiametis. Täpsemalt kirjeldab need asjaolud lahti Rakenduskõrgkooli seadus.

Kui vanalt saab õppima asuda Sisekaitseakadeemiasse?

Vastupidi - Sisekaitseakadeemias on erialasid, kus elukogemus on pigem boonuseks ja aitab valitud erialal edukamalt toime tulla (näiteks päästekorraldaja eriala). Oluline on, et Sa omad vähemalt keskharidust, kuid muid vanusega seotud piiranguid ei ole.

Kas põhikooli haridusega inimene saab kandideerida Sisekaitseakadeemiasse?

Ei, Sisekaitseakadeemias õppimiseks peab Sul olema vähemalt keskharidus või keskeriharidus.

Kas kutsekoolist saadud lõputunnistusega saab Sisekaitseakadeemiasse õppima tulla?

Jah, kui Sulle on kutsekoolist väljastatud keskharidust tõendav lõputunnistus.

Kas pärast kutsekooli on võimalik tulla Sisekaitseakadeemiasse, kui ei ole tehtud riigieksameid?

Riigieksamite tulemusi sisseastumist otseselt ei nõuta, kuid sellest oleneb, kas pead osalema eesti keele oskuse testimisel. Kui Sul on olemas eesti keele riigieksami tulemus (eesti keel emakeelena) vähemalt 40 punkti, siis arvestame seda eesti keele oskuse nõude hindamisel ja testil osalema ei pea. Kui Sul aga ei ole tehtud eesti keele riigieksamit emakeelena või oled eksamil saadud vähem kui 40 punkti, tuleb Sul osaleda vastuvõtutestina eesti keele oskuse testimisel.

Kas sisseastumiseks peab olema Eesti koolist saadud lõputunnistus?

Ei, aga segaduste vältimiseks soovitame mõnes teises riigis saadud lõputunnistuse puhul enne sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamist ENIC/NARIC keskusest üle kontrollida, kas lõpudiplom vastab Eesti keskhariduse nõuetele (hindamissüsteemid on riigiti erinevad) ning sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamise ajal vastav kinnituskiri ka vastuvõtutöötajale esitada. Samuti tasub silmas pidada, et sellisel juhul on sisseastumisel eesti keele oskuse testil osalemine Sinu jaoks kohustuslik.

Kuidas valmistuda ette kehalisteks katseteks?

Kuna lühikese ajaga suurt paranemist tulemustes ei saavuta, tuleks sportimisega alustada mitu kuud enne sisseastumiskatseid. Kui Sa pole seni regulaarselt treeninud, oleks mõistlik enne katseid tegeleda spordiga kolmel korral nädalas: käia ülepäeviti jooksmas ja/või ujumas, teha käte, jalgade ja kerelihaste jõuharjutusi, painutusi ning venitusi. Treeninguga alustamisel ära kasuta liiga suuri koormusi, vaid tõsta koormust järk-järgult. Katsetele eelneval päeval võiksid puhata või teha kerge taastava treeningu. Isegi siis, kui otsustad kandideerimisel mõne teise kõrgkooli kasuks, oled pannud aluse enda kehaliste võimete arendamisele ning saad julgemalt kaasa lüüa üliõpilasspordis!

NB! Vaata meie Youtube kanalist, kuidas teha õigesti istesse tõuse ja kätekõverdusi.

Kuidas valmistuda ette kutsesobivusvestluseks?

Kutsesobivusvestluse ajal Sinult spetsiifilisi mõisteid ja erialaseid teadmisi ei küsita, kuid tasub ennast viia kurssi valitud eriala ja avaliku teenistuse toimimispõhimõtetega ning ühiskonnas toimuvaga. Samuti peaksid oskama rääkida endast ja komisjoni veenda, et oled parim valik ning motiveeritud valitud erialal õppima.

Kui mõni sisseastumiskatse ei õnnestu, kas siis kutsesobivusvestlusele saab osaleda?

Kahjuks ei ole see võimalik. Vastuvõtukatsed on üles ehitatud etapiti so kehalistele katsetele pääsemiseks peab olema täidetud eesti keele oskuse nõue ning kutsesobivusvestlusele pääsemiseks peavad olema tehtud kehalised katsed (kui eriala seda nõuab). Tasub ka silmas pidada, et selleks, et vestlusele pääseda, tuleb täita kõikide kehaliste katsete normid - kui mõni ala jääb sooritamata, siis kahjuks ei pääse Sa edasi järgmisesse vooru.

Kui ma ei osutu konkurssi käigus valituks, siis kas ma ei saagi Sisekaitseakadeemias õppida?

See kõik sõltub asjaoludest. Korraga saab Sisekaitseakadeemias kandideerida kahele erialale ja kui kummalegi erialale kandideerimine ei õnnestu, siis mõne muu eriala õppekohta ei pakuta. Mõnel aastal oleme korraldanud augustis lisavastuvõtu erialadel, mille õppekohad 100% ei ole täitunud, kuid sellele lootma jääda ei tasu.

Kas pärast kutseõppe läbimist on võimalik peale tööle asumist ka kõrgharidus mõnel nii-öelda kõrvalerialal omandada või peab omandatav kõrgharidus olema seotud eelneva kutsega? Näiteks kui olen läbinud piirivalvuri kutseõppe ja soovin hiljem õppida politseinikuks või vanglaametnikuks.

Tulevik soosib erinevate sisejulgeoleku valdkondade koostööd ja oma tööandjale soovi avaldades ei ole sugugi välistatud, et töötades piirivalvurina saab päästeteenistuse või korrektsiooni erialale õppima asuda. Hetkel juba toimub piirivalvurite koolitamine politseiametniku eriala raames, mis tähendab, et kui Sul on varem omandatud piirivalvuri kutse, siis on võimalik asuda õppima politseiteenistuse erialale, kuid see tuleb oma tööandjaga läbi rääkida.

Kas politseiteenistuse või politseiametniku eriala tunnid toimuvad Tallinnas või Paikusel?

Päris üheselt õppetöö toimumise kohta jaotada ei ole võimalik: näiteks politseiteenistuse erialal on teoreetilised tunnid Tallinnas, kuid praktilisema iseloomuga õppetegevus toimub rohkem Paikusel. Seda, kuidas õppetegevus on erialade lõikes varasematel õppeaastatel jaotunud, annab aimu õppetöö graafik.

Mida teha kui soovin kandideerida Sisekaitseakadeemiasse, kuid pean läbima ajateenistuse?

Ajateenistuse puhul antakse esimese semestri õppuritele akadeemiline puhkus. Et saaksime Sulle tagada õppekoha, tasub teha sisseastumiskatsed vastuvõtu I etapis ning vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 27.06.2019. Ühtlasi soovitame Kaitseväest uurida kas Sul on võimalik tulla kutsesobivusvestlusele, mis toimuvad vastuvõtu I etapis mai lõpus ja vastuvõtu II etapis juuli alguses. Täpne kuupäev lepitakse Sinuga kokku individuaalselt pärast sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamist. Pärast meiepoolset kinnitust kooli vastuvõtmise osas tuleb Sul edastada Sisekaitseakadeemiale dokument ajateenistusse kutsumise kohta ja esitada akadeemilise puhkuse avaldus.   

Kuidas on võimalik Sisekaitseakadeemias õppida inimesel, kes samal ajal töötab?

Tasulisi õppekohti ja osakoormusega õppimisvõimalust pakutakse hetkel Sisekaitseakadeemias ainult finantskolledžis, kus on maksunduse ja tolli eriala. Tõsi, ka teistel erialadel on kaugõpe võimalus, kuid tegu on ametkondliku konkursi erialadega, kus eeldatakse, et Sa töötad juba sellel erialal (nt oled Politsei- ja Piirivalveametis abipolitseinik ja Sinu sooviavalduse alusel suunatakse Sind Sisekaitseakadeemiasse õppima). Seda sellepärast, et muu töö kõrvalt on Sisekaitseakadeemias õppimine väga keeruline, sest õppekavad on mahukad, tunniplaan tihe, palju on praktilist õpet ja iseseisvat tööd. 

Kuidas ma saan ühistranspordiga Sisekaitseakadeemiasse kohale tulla?

Sisekaitseakadeemia asub Tallinnas Pirita-Kosel. Pirita-Kosele saab kesklinnast linnaliinibussiga nr 5, mis sõidab liinil Männiku-Metsakooli tee. Kõige lähem bussipeatus on Sarapuu, kust on Sisekaitseakadeemiasse umbes 10 minutiline jalutuskäik.

Kas mul on sisseastumiskatsete ajaks võimalik Sisekaitseakadeemiasse ööbimist saada?

Sisseastumiskatsete ajaks on võimalik broneerida tuba Sisekaitseakadeemia ühiselamus. Täpsem info: katrin.salumets [at] sisekaitse.ee, telefon: 696 5339.

 

Viimane muutmine: 10.12.2018