Korduma kippuvad küsimused

 

Millega tasub arvestada kui soovin õppida Sisekaitseakadeemias?

Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel tuleb arvestada erinevate asjaoludega. Näiteks makstakse päevaõppe õppuritele stipendiumi ning teatud erialadel tasutakse ka majutuse ja toitlustamise kulud. Teisalt tuleb arvestada sellega, et Sisekaitseakadeemia õppuritele laienevad vastava ametkonna eetika- ja käitumisreeglid, mõjuva põhjuseta õpingute katkestamisel tuleb õppuril hüvitada tema õpingutele tehtud õppekulud ning pärast õpingute lõppu on õppuril kohustus teatud aja töötada vastava erialaga seotud riigiametis. Täpsemalt kirjeldab need asjaolud lahti Rakenduskõrgkooli seadus.

Kui vanalt saab õppima asuda Sisekaitseakadeemiasse?

Oluline on, et kandidaat omab vähemalt keskharidust, kuid muid vanusega seotud piiranguid ei ole. Pigem vastupidi - Sisekaitseakadeemias on erialasid, kus elukogemus on pigem boonuseks ja aitab valitud erialal edukamalt toime tulla (näiteks päästekorraldaja erialal).

Kas põhikooli lõpetaja saab õppida Sisekaitseakadeemias?

Sisekaitseakadeemias õppimiseks peab olema vähemalt keskharidus või keskeriharidus.

Kas sisseastumiseks peab olema Eesti koolist saadud lõputunnistus?

Ei, kuid tasub silmas pidada, et sellisel juhul on sisseastumisel eesti keele testi tegemine kohustuslik. Soovitame ka mõnes teises riigis saadud lõputunnistuse puhul enne sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamist ENIC/NARIC keskusest üle kontrollida kas lõpudiplom vastab Eesti keskhariduse nõuetele (hindamissüsteemid on riigiti erinevad) ning sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamise ajal vastav kinnituskiri ka meile esitada.

Kas kutsekoolist saadud lõputunnistusega saab Sisekaitseakadeemiasse õppima tulla?

Kui sisseastuja on saanud oma hariduse kutsekoolis ning talle on väljastatud keskharidust tõendav lõputunnistus, siis on võimalik kandideerida Sisekaitseakadeemiasse sobivale erialale. Arvestada tasub ka sellega, et sisseastumisel on olulised lõputunnistusel oleva kolme aine (emakeele, matemaatika ja võõrkeel) keskmine hinne.

Kas pärast kutsekooli on võimalik tulla Sisekaitseakadeemiasse, kui ei ole tehtud riigieksameid?

Riigieksamite tulemusi sisseastumisel otseselt ei nõuta. Kui kandidaadil on olemas eesti keele riigieksami tulemus (eesti keel emakeelena) vähemalt 40 punkti, siis arvestame seda eesti keele oskuse nõude hindamisel. Kui aga sisseastujal emakeelena tehtud eesti keele riigieksamit ei ole või on punktid alla 40, tuleb läbida vastuvõtutestina eesti keele oskuse test.

Mida teha kui soovin kandideerida Sisekaitseakadeemiasse, kuid pean läbima ajateenistuse?

Ajateenistuse puhul antakse esimese semestri õppuritele akadeemiline puhkus. Et saaksime kandidaadile tagada õppekoha, tasub teha sisseastumiskatsed kevadel ning juunis SAISi kaudu kandideerimisavaldus esitada. Ühtlasi soovitame Kaitseväest uurida kas kandidaadil on võimalik tulla kutsesobivusvestlusele, mis toimuvad ajavahemikul 3.-13.07.2018. Täpne kuupäev lepitakse kandidaadiga kokku individuaalselt pärast sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamist. Pärast meiepoolset kinnitust kooli vastuvõtmise osas tuleb kandidaadil edastada Sisekaitseakadeemiale dokument ajateenistusse kutsumise kohta ja esitada akadeemilise puhkuse avaldus.   

Kuidas valmistuda ette kehalisteks katseteks?

Kuna lühikese ajaga suurt paranemist tulemustes ei saavuta, tuleks sportimisega alustada mitu kuud enne sisseastumiskatseid. Kui Sa pole seni regulaarselt treeninud, oleks mõistlik enne katseid tegeleda spordiga kolmel korral nädalas. Käia ülepäeviti jooksmas ja/või ujumas, teha käte, jalgade ja kerelihaste jõuharjutusi, painutusi ning venitusi. Treeninguga alustamisel ära kasuta liiga suuri koormusi, vaid tõsta koormust järk-järgult. Katsetele eelneval päeval võiksid puhata või teha kerge taastava treeningu. Isegi siis, kui otsustad kandideerimisel mõne teise kõrgkooli kasuks, oled pannud aluse enda kehaliste võimete arendamisele ning saad julgemalt kaasa lüüa üliõpilasspordis!

Vaata meie Youtube kanalist, kuidas teha õigesti istesse tõuse ja kätekõverdusi.

Kuidas valmistuda ette kutsesobivusvestluseks?

Üldiselt peaks sisseastuja olema kursis ühiskonnas toimuvaga, oskama endast rääkida ja komisjoni veenda, et tema on parim valik. Spetsiifilisi mõisteid ja erialaseid teadmisi ei küsita, kuid tasub ennast valitud eriala ja avaliku teenistuse toimimispõhimõtetega kurssi viia.

Kui ma ei osutu konkurssi käigus valituks, siis kas ma ei saagi Sisekaitseakadeemias õppida?

Korraga saab Sisekaitseakadeemias kandideerida kahele erialale ja kui kandideerimine ei õnnestu, siis lisaks mõne muu eriala õppekohta ei pakuta. Mõnel aastal oleme korraldanud augustikuus ka täiendava vastuvõtu, kuhu oleme kutsunud kandidaate avaldust esitama erialadele, mille õppekohad 100% ei täitunud. Alati võib kandideerida järgmisel aastal avatud vastuvõtukonkursi ajal.

Kui mõni sisseastumiskatse ei õnnestu, kas siis kutsesobivusvestlusele saab minna?

Sisseastumiskatsed on üles ehitatud etapiti so kehalistele katsetele pääsemiseks peab olema täidetud eesti keele oskuse nõue ning kutsesobivusvestlusele pääsemiseks peavad olema tehtud kehalised katsed (kui eriala seda nõuab). Selleks, et vestlusele pääseda, tuleb täita kõikide kehaliste katsete normid ja kui mõni ala jääb sooritamata, siis kahjuks ei pääse kandidaat edasi järgmisesse vooru.

Kas pärast kutseõppe läbimist on võimalik peale tööle asumist ka kõrgharidus mõnel nii-öelda kõrvalerialal omandada või peab omandatav kõrgharidus olema seotud eelneva kutsega? Näiteks kui olen läbinud piirivalvuri kutseõppe ja soovin hiljem õppida politseinikuks või vanglaametnikuks.

Tulevik soosib erinevate sisejulgeoleku valdkondade koostööd ja oma tööandjale soovi avaldades ei ole sugugi välistatud, et töötades piirivalvurina saab päästeteenistuse või korrektsiooni erialale õppima asuda. Hetkel juba toimub piirivalvurite koolitamine politseiametniku eriala raames, mis tähendab, et kui kandidaadil on varem omandatud piirivalvuri kutse, siis on võimalik asuda õppima politseiteenistuse erialale, kuid see tuleb oma tööandjaga läbi rääkida.

Kuidas on võimalik Sisekaitseakadeemias õppida inimesel, kes samal ajal töötab?

Tasulisi õppekohti ja osakoormusega õppimisvõimalust Sisekaitseakadeemias praegusel hetkel ei ole. Tuleb tõdeda, et õppekavad on üsna mahukad, tunniplaan tihe, palju on praktilist õpet ja iseseisvat tööd on päris palju, mistõttu on muu töö kõrvalt Sisekaitseakadeemias õppimine väga keeruline. Teisalt on mõnel Sisekaitseakadeemia pakutaval erialal on olemas ka kaugõpe, kuid see eeldab, et kandidaat töötab sellel erialal (nt lähete Politsei- ja Piirivalveametisse abipolitseinikuks ja sealt suunatakse soovija Sisekaitseakadeemiasse õppima).

Kas mul on sisseastumiskatsete ajaks võimalik Sisekaitseakadeemiasse ööbimist saada?

Sisseastumiskatsete ajaks on võimalik broneerida tuba Sisekaitseakadeemia ühiselamus. Täpsem info: katrin.salumets [at] sisekaitse.ee, telefon: 696 5339.

 

Viimane muutmine: 28.02.2018