FightARs lõppseminar 2023

FightARs

31. märtsil kell 10.00-15.00 toimub Sisekaitseakadeemias ruumis A108 Erasmus+ projekti "FightARs" lõppseminar. Päeva jooksul esitleb projekti meeskond projekti, projektis kasutatud tehnoloogiaid, välja arendatud rakendust ning testimise tulemusi.

FightARs projekti eesmärk on pääste valdkonna oskuste ja pädevuste arendamine, pedagoogilise ja didaktilise toe pakkumine ning liitreaalsuse võimaluste abil konkreetsete päästestsenaariumite arendamine, testimine ja hindamine. FightARs projektis osalevad lisaks Eestile veel Leedu, Slovakkia, Küpros, Saksamaa ja Tšehhi. Projekti rahastab Erasmus+.

Ajakava  
09:30-10:00  Kogunemine, registreerimine
10:00-10:10 Sisekaitseakadeemia juhtkonna tervitus
10:10-10:30 FightARs projekti tutvustus, üldine ülevaade - Renata Lukk
10:30-10:40 FightARs rakenduse tehnoloogia ja kasutusvõimalused - Renata Lukk
10:40-10:50 FightARs õppesüsteem (LMS): Wordpress vs. Moodle - Pavel Ivanov
10:50-11:10  Kaugjuhtimise kasutamine (Remote Assistance) ja selle demonstratsioon, 360-kraadi kaamera kasutusvõimalused - Vaiko Mäe
11:10-11:20 Hololens 2 prillide kasutamine esmaabi treeningul ja QR-koodid - Maarja Kängsep
11:20-11:40 Sündmuskoha hologrammid ning FightARs rakenduse testimise tulemused - Stella Polikarpus
11:40-12:30  LÕUNA
12:30-13:50  Tuleviku kasutusvõimaluste ajurünnak (õpilaste ettekanded, olemasoleva rakenduse testimine) - Stella Polikarpus
13:50-14:00 Kohvipaus
14:00-14:45  PANEELDISKUSSIOON: FightARsi ja liitreaalsuse tulevik - Jaanis Otsla, Stella Polikarpus, Vaiko Mäe, Rasmus Laar
14:45-15:00 Seminari lõpp

Päeva modereerib Renata Lukk.

Korraldajatel on õigus teha ajakavas muudatusi.
Osalemiseks palume end registreerida hiljemalt 27.03.2023

Registreerimine on lõppenud.

Täpsema korraldusliku info edastame kõigile registreerunutele e-posti teel sündmusele eelneval päeval.   


Lisainfo:
Regina Kaasik
referent
regina.kaasik [at] sisekaitse.ee


 

logo    fi