Uudised

Ilmunud on analüüs „Välisriikide MÕS-i vastase võitluse võrdlus“

mõs

Ilmus Sisekaitseakadeemia kaugseire teadus- ja arenduskeskuse nooremteaduri Tõnu Pärna koostatud „Välisriikide MÕS-i vastase võitluse võrdlus“.

Antud analüüs on üheks sisendiks Eestis loodavale tsiviilsele droonitõrje kontseptsioonile. Selleks analüüsitakse välisriikide politsei mehitamata õhusõidukite vastase võitluse praktikaid ja kogemusi. Põhiküsimusteks on, et kuidas on eri riigid viimastel aastatel võidelnud mehitamata õhusõidukite väärkasutamise vastu ja milline on hetkeseis. Keskendutakse peamiselt Saksamaa ning Suurbritannia- ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi kogemustele, seda nii üldise poliitikate ja võrgustike kui ka praktiliste  rakenduse ja projektide osas. Täiendavalt käsitletakse Prantsusmaa ja Iisraeli praktilisi kogemusi ning Interpoli soovitusi esmareageerijatele.
 


mõs