Uudised

Ilmus veebipõhine tolli sõnastik

toll

Tolli ülesanne on kaitsta ühiskonda ja majandust maksupettuste ja salakaubaveo tõkestamisega, koguda kauba importimisel tasumisele kuuluvaid makse ning hõlbustada Eesti ja liiduväliste riikide vahelist seaduslikku kaubandus. Tulenevalt eelpool mainitud ülesannetest on tollil tähtis roll ka siseturvalisuse tagamisel. Tolliõppes on oluline ajakohased õppematerjalid, mis annavad õppurile selge ülevaate tollis tehtavatest formaalsustest. Tolliformaalsused on lai mõiste - alates kauba liikumisest rahvusvahelises tarneahelas ning lõpetades tolliprotseduuri ning maksustamisega.  Tollialastes õigusaktide põhjalik muutus toimus 2013. aastal, kui Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt anti välja liidu tolliseadustik. Uus liidu tolliseadustik tõi endaga kaasa nii liidu, kui ka liikmesriikide tollialaste õigusaktide põhjaliku muutuse. Uuendatud on tollimõistete sisu, sama on lisandunud ka täiesti uusi mõisteid.

Käesoleva veebipõhise tolli sõnastiku koostamisel on lähtutud põhimõttest, et õppuril oleks lihtne leida mõisteid, mis on seotud nii tolli kui ka rahvusvahelise tarneahelaga. Kirjeldatud on mõisteid, mis puudutavad transporti ning rahvusvahelise kaubaveo dokumente. Selgitatud on ka aktsiisikaupade mõistet ning toiminguid aktsiisikaupadega. Tolli suuna kõrghariduse omandamiseks on õppematerjale vähe. Nimetada võib 2022. aastal Sisekaitseakadeemias välja antud kõrgkooliõpikut Tolliprotseduurid. Antud sõnastik on tudengitele õppematerjalina lisaks, tollimõistete arusaamisel.

Sõnastik on praktilise suunitlusega. Oma töös saavad seda kasutada ka tolliagendid ning logistikud. Kasulikku infot on ka rahvusvahelise kaubandusega tegelevatele ettevõtetele. Sõnastiku autoriks on Helle Koitla, finantskolledži maksunduse ja tolli õppetooli nooremlektor.