Sisekaitseakadeemia rahvusvaheline konverents "Turvaliselt kriisis"

Sisekaitseakadeemia konverents

Sisekaitseakadeemia rahvusvaheline hübriidkonverents

TURVALISELT KRIISIS 

3.-4. detsembril 2020 

Konverents toimus veebi vahendusel ja Sisekaitseakadeemia konverentsikeskuses Kase 61, Tallinn. Kõikide välisesinejate ettekanded toimusid veebi vahendusel. 

Kui turvaliselt tunneme ennast kogu maailma hõlmanud kriisis? Kuidas kriis mõjutab siseturvalisust? Kas ja kuidas oleme valmis uuteks kriisideks? Kuidas jätkata kvaliteetset hariduse andmist ka kriisides? 

Kriiside haldamise süsteemid on ehitatud enamasti inimtekkelise või ekstreemsetest ilmastikuoludest tingitud kataklüsmide haldamiseks. 2020. aastal kohtusid kõikide riikide süsteemid pandeemiaga. Teoreetilises plaanis pandeemiaga küll arvestatakse, aga kui valmis me tegelikult olime. Eestis vastutab iga asutus oma valdkonna kriisi eest ise, aga kas see on kiirtee või tupik.  

Oma ala tippeksperdid Eestist ja naaberriikidest pakkusid oma parimaid õppetunde ja kogemusi siseturvalisusest, tervishoiust ja hariduse andmisest muutunud maailmas.  Arutlesime, kas maailmakriis kujutab endast ohtu riikide siseturvalisusele ning kuidas edasi liikuda. 

 

Teemad

  • Kuidas kriis mõjutas riigi julgeolekupilti? Milleks peame olema valmis tulevikus? 
  • Kuidas me saime hakkama kriisis riigi siseturvalisusega? 
  • Kuidas siit edasi ja mida on vaja arendada? 
  • Kas Eesti vajaks eraldi kriisireguleerimise ametit? 
  • Naaberriikide kogemused kriisist ja lahendamisest 
  • Distantsõpe – mida saab ja mida ei saa turvalisuse tagamiseks distantsilt õpetada? 
  • Mis oleks hea siseturvalisuse distantsõppe eeldused? 
  • Kas me uueks kriisiks oleme valmis? 

 

Konverentsi esimesel päeval 3. detsembril toimusid ettekanded ja paneeldiskussioon.

Teisel päeval 4. detsembril toimusid erinevad töötoad, mis keskendusid muutuvas maailmas riigi ning kodaniku suhtlusele, haridusele ja tsiviilmissioonidele.

 

Konverentsi programm

Konverentsi ettekanded

Konverentsi esinejad

Praktiline info