Uudised

Sisekaitseakadeemia jätkab humanitaardemineerimisalast projekti Ukrainaga

15.-17.08.2018 toimub arengukoostöö projekti „Lvivi Turvateaduste Ülikoolis kaasaegse rakendusliku kõrghariduse arendamine humanitaardemineerimise valdkonnas“ avakohtumine Ukrainas. Projekti põhieesmärgiks on toetada Lvivi Turvateaduste Ülikooli  (LTÜ) humanitaardemineerimise õppetooli, viies kaasaegsele tehnoloogiale põhinevat koolitust läbi Eestis.

Erilist tähelepanu pööratakse rahvusvaheliste humanitaardemineerimise standardite rakendamisele Ukraina Eriolukordade Teenistuse (UEOT) üksustes. Kokku on planeeritud ukrainlastele läbi viia kolm kursust pooleteise aasta jooksul.  Sisekaitseakadeemia ja Ukraina Lvivi Turvateaduste Ülikooli vahel on sõlmitud koostööleping, et ühendada teadus- ja haridustöötajate ning elanikkonnakaitse, hädaolukordade, loodusõnnetuste tagajärgede likvideerimise valdkondade asjatundjate teadmised ja kogemused.

Eestipoolse projektimeeskonna tuumiku moodustavad Päästeameti Demineerimiskeskuse ametnikud.  Arengukoostöö projekti rahastab Eesti välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.