Uudised

Päästekolledži lõpetajad panevad «Sireenil» kõik oma oskused proovile

sireen 2018, koostöö

Sisekaitseakadeemia päästekolledži kombineeritud lõpuharjutus «Sireen 2019» saab täna avapaugu. 5.-6. juunil panevad päästekolledži lõpetajad oma oskused ja teadmised proovile Väike-Maarja lähistel asuval harjutusväljakul.

 

Lisaks 90-le reageerijale osaleb harjutustel suur hulk korraldajaid, kelle hulgast ei puudu ka rahvusvahelised meeskonnad. Harjutuste läbiviimisest võtavad osa päästekolledži õppejõud ja õppurid, Päästeameti spetsialistid, politsei- ja piirivalvekolledži õppejõud ja õppurid, Eesti Päästemeeskonna (EDRT) liikmed välismeeskondade hindajatena, Karell Kiirabi, Läti ja Leedu meeskonnad ja kannatanute rollimängijad.

Päästekolledži direktori asetäitja Vadim Ivanovi sõnul annab selline harjutus kõigile kolledži lõpetajatele hea võimaluse oma teadmisi ja oskusi enne tööle minekut proovile panna reaalsusele võimalikult lähedases ning turvalises keskkonnas. «Harjutusse on kaasatud kõik üksused, nii päästjad, päästemeeskonna juhid kui ka politsei ja meditsiinitöötajad. Võrreldavates tingimustes hakkavad need inimesed ka tulevikus päris väljakutsetele reageerima ning sündmusi lahendama,» sõnas Ivanov. Ta tõdes, et sellise elukutse puhul on kõige tähtsam oskus teha koostööd: «Võtmesõnaks on koostöö. Oluline on lihvida nii omavahelise kui ka erinevate ametkondade vahelise koostöö toimimist, sest eesmärk on meil ühine – turvaline elukeskkond ning inimelude päästmine.»

Lõpuharjutusel püütakse luua õnnetuste simuleerimisel võimalikult reaalsuselähedane olukord, kus reageerijate ülesanneteks võivad olla tulekahjude kustutamine, ohtlike ainetega õnnetuste tagajärgede leevendamine, meditsiinilise abi andmine, liiklusõnnetuste likvideerimine, erinevate päästetööde teostamine, tegelemine õnnetuspaikadel pealtvaatajatega, õnnetuse dokumenteerimine, kannatanute päästmine jne.

«Sireen 2019» eesmärgiks on anda Sisekaitseakadeemia õppuritele võimalus näidata oma oskusi päästesündmuste lahendamisel koostöös teiste asutustega, harjutada koostööd politsei, kiirabi ja pääste vahel, edendada koostööd rahvusvaheliste päästekoolidega ning tutvustada õpitavaid erialasid ka laiemale avalikkusele.

Päästekolledži lõpuharjutus «Sireen» toimub kolledži harjutusväljakul Väike-Maarja lähistel alates 1999. aastast. Kohaliku tähtsusega õppusest on välja kasvanud rahvusvaheline sündmus, kus osalejaid on igal aastal saja ringis. Tänaseks on peetud 20 õppust, järgmine «Sireeni» õppus toimub 2020. aasta juunis.