Uudised

Priit Männik tunnustas omanimelise stipendiumiga Marek Matiiseni magistritööd

Mattiisen ja Männik

Aastatel 2005-2010 Sisekaitseakadeemia rektori ametis olnud Priit Männik asutas ametist lahkudes omanimelise stipendiumi parima praktikas rakendatava magistritöö autorile. Priit Männik andis Sisekaitseakadeemia lõpuaktusel pidulikult stipendiumi üle Marek Matiisenile, kelle magistritöö teemaks oli „Mehitamata lennuvahenditega seotud siseturvalisuse alased ohud ja nende maandamine muutuvas keskkonnas“.

 

Endine akadeemia rektor tõdes, et ega Eestis ju polegi rohkem taolisi magistritasemel sisejulgeolekualaste uurimustööde tegijaid, kui vaid Sisekaitseakadeemias. „Nagu juba mitu aastat järjest, on meie magistrandid kirjutanud toredaid rakenduslikke uurimustöid ja teinud sellega minu valikud üha raskemaks. Selle üle on  samas muidugi väga hea meel! Marek Matiiseni magistritöö jäi pinnale teema uudsuse, elulisuse ja olulisuse tõttu. Me kõik puutume kokku mehitamata lennuvahenditega nii jaanitulel kui rannas, piiril ja laulupeol.  Samas on need teemad olulised ka erinevatele sisejulgeolekuasutustele.  Ja tundub, et iga päeva ja nädalaga üha rohkem,“ sõnas Männik. Ta lisas, et tänu sellele tööle mõistab ta nüüd veelgi selgemalt, et mitme välja toodud järeldustega on vaja tegelema hakata kohe, vältimaks probleemide kuhjumist. „Usun ja loodan, et Mareki magistritöö on abiks kogu riigis nendele teemadele lahenduste otsimisel ning leidmisel.“

Varemalt on Priit Männik öelnud, et kuna tema jaoks oli Sisekaitseakadeemias magistrikursuse avamine tema rektoriaja üks olulisemaid sündmusi täieõiguslikuks kõrgkooliks saamise teel, siis otsustas ta rektoriametist priiks saamise järel asutada erastipendiumi. „Sisekaitseakadeemia on Eestis ainus sisejulgeolekulise hariduse andmisele spetsialiseerunud õppeasutus ja kõik meie ametkonnad olid pidevalt kurtnud, et sisejulgeolekualaseid rakenduslikke uurimustöid riigis praktiliselt ei tehta, siis kalduski kaalukauss selliste tööde esiletõstmise poole,“ nentis Männik toona. „Minu suureks rõõmuks on igal aastal leidunud magistrante, kes on uurinud erinevates sisejulgeoleku valdkonna praktilise kallakuga teemasid. Tänan selle eest meie magistrante!“ tänas endine rektor ning lisas, et veidi kurvaks teeb teda vaid asjaolu, et temale teadaolevalt pole ametkonnad mingis magistritöös toodud ettepanekuid ka praktikas kasutusele võtnud. „Kuid lootus jääb. Rakendusteaduslikku mõttelendu ka tulevastele magistrantidele!“

 

männikmattiisen

 

Priit Männiku erastipendiumi saajad aastatel 2011-2018

2018
Mihkel Sildnik magistritöö „Kohalike omavalitsuste valmisolek leevendada kriisiolukorrast tulenevat haavatavust elutähtsate teenuste pakkumise, evakuatsiooni läbiviimise ja kriisikommunikatsiooni korraldamise kaudu“.
„Lõpuks ometi saab keegi veel aru, kui suur ja oluline töö ära on tehtud ning tunnustab seda panust ja energiat, mille ma sellesse magistritöösse jätsin," ütles Sildnik ise.

2017
Tarmo Tamm magistritöö „Plaaniliste demineerimistööde vajadus Eestis“, juhendaja Arno Pugonen ja kaasjuhendaja Jaan Tross.

2016 
Indrek Link magistritöö „Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike rahulolu teenistusastmete süsteemiga“, juhendaja Annika Tuulemäe, kaasjuhendaja Mairit Kratovitš.
„See oli minu jaoks võimas, positiivne üllatus. Väga meeldiv tunnustus kogu selle vaeva eest, mis magistritöösse pandud sai. Üllatus oli seda suurem, et mul polnud eelnevalt mingit infot, et mina Priit Männiku erastipendiumi saada võiksin ning stipendiumi andmine avalikustati sel momendil kui võtsin vastu diplomit. Oma sisemuses ma muidugi lootsin, et ehk õnnestub tähelepanu pälvida. Töö oli saanud positiivset tagasisidet ka magistritööde hindamiskomisjonilt, kuid kõrgeimat hinnet ma vormistuslike eskimuste tõttu ei pälvinud,“ kommenteeris Link.

2015
Kaspar Raudla magistritöö „Varimajandus e-kaubanduses ning sellest tulenev maksukahju Eestis“, juhendaja Indrek Saar.
„Olgu... Kas tõesti minu töö?! Järelikult tasus ikka pingutada. Huvitav, kust ma lavale pean minema ja kas ma pean midagi seal ütlema ka, kõne vms. Ah, eks näis, mõtlesin endamisi, et päris uhke värk. Jackpot!“ kommenteeris Raudla.

2014
Sten-Fred Põder magistritöö „Elektroonilise simuleeritud õpikeskkonna rakendamine siseturvalisuse asutuste tegevuse ja koostöö tõhustamisel“, juhendaja Raul Savimaa, kaasjuhendaja Marek Link.
„Väga tore üllatus oli Priit Männiku poolt tunnustatud saada. Ühest küljest oli mitmeid  kõrgel tasemel magistritöid sellel aastal, kes kõik väärisid esile tõstmist. Samas oli hea meel, et minu pingutusi oli märgatud ja tööl oli potentsiaali praktilist kasu luua Sisekaitseakadeemia väljaõppe protsessis, mis on selle stipendiumi peamisi eeldusi,“ ütles Põder.

2013
Nurmely Mitrahovitš magistritöö „Alaealisest menetlusaluse isiku kohtlemine noorsoopolitsei töös“, juhendaja Liilia Mänd, kaasjuhendaja Ülle Vanaisak.
„Olin väga üllatunud, samas väga rõõmus, et minu ränka vaeva on märgatud ja tehtud tööd hinnatud,“ sõnas Mitrahovitš.

2012
Riho Rei magistritöö „Organisatsioonikultuuri arendamise ja ühtlustamise võimalused organisatsioonide ühinemisel politsei-ja piirivalveameti loomise näitel“, juhendaja Stella Laansoo.
„Selgelt on mulle meelde jäänud see, et Priit Männiku erastipendiumi saamine oli mulle väga suur ja meeldiv üllatus. Kohe nii üllatav, et ma ei saanud alguses arugi, et Priit minust ja minu tööst räägib. Naljakas oli see, et Priit pidi mind suisa takistama, et ma lavalt ära ei läheks,“ tõdes Rei.

2011
Leonid Pahhutši magistritöö „Etapilise evakuatsiooni lahendus tervishoiu- ja hoolekandeasutustes”.

 

------

Sisekaitseakadeemia parima magistritöö Priit Männiku nimelise erastipendiumi statuut