Uudised

Projekt HYBRIDC – uus väljakutse Sisekaitseakadeemiale!

SJI projekt

Aasta alguses esitas Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut Erasmus+ projektitaotluse kõrghariduse koostöö valdkonnas. Eesmärk oli saada toetus rahvusvahelise hübriidohtude vastu võitlemise magistriõppe kavale.  Juulis 2022 saabus Euroopa Komisjonilt positiivne vastus.

Esitatud projekt sai väga tugeva toetuse!

Akadeemia jaoks on see otsus märgilise tähendusega. Nimelt on Sisekaitseakadeemia HYBRIDC projektis juhtivpartner, mis akadeemia puhul on esmakordne nii suuremahulise kõrgharidusprojekti korral. 

HYBRIDC projektiga, mille rakendamine kestab 3 aastat,  arendatakse ja toetatakse peamiselt kõrgkoolide teadurite ja õppejõudude, aga ka EL asutuste vahelist koostööd. Kaasame Euroopa välisteenistuse, kelle palvel töötas instituut 2020. a. välja hübriidohtude ja küberi õppekava Euroopa Ühtse Julgeoleku- ja Kaitsepoliitikat rakendavate missioonide ametnikele, samuti Frontexi, CEPOLi, eu-LISA, välisministeeriumi ja siseministeeriumi, PPA ja siseturvalisuse eest vastutavad asutused ja ka erasektori esindajad, et välja selgitada, millised teemad oleksid loodavas õppekavas kõige asjakohasemad.

Partnerasutuste esindajatele on kavas korraldada enne õppekava looma asumist kaks koolitust, kuhu loodame kaasata hübriidohtude ja sellega kaasneva parimaid eksperte USA-st, Kanadast ja EL liikmesriikidest. Õppekava loomist toetavad hübriidohtude-alased teadusuuringud, millega hakkavad tegelema projektipartnerite teadurid. Lisaks õppekavale ja õppematerjalidele loome ka valdkonna mikrokraadid ning kajastame projekti arenguid vastaval veebilehel.

 

Lisainfo:
sisejulgeoleku instituudi nõunik Inge Lindsaar, e-post inge.lindsaar [at] sisekaitse.ee

sisejulgeoleku instituudi teadustöö koordinaator Erika Marnot e-post erika.marnot [at] sisekaitse.ee