Seminar "Eesti elanikkonna igapäevane küberhügieen"

Seminar "Eesti elanikkonna igapäevane küberhügieen"

Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus korraldab Sisekaitseakadeemia konverentsikeskuses 3. oktoobril 2023.a seminari, et rääkida Eesti elanikkonna igapäevasest küberteadlikkusest ja -hügieenist.

Digivõimalused kasvavad. Ja koos nendega kasvavad ka digiriskid. Tõusujoones on paraku ka elementaarse digihügieeni eiramine, mis annab kurjategijatele ja võõrriikide infovägedele võimaluse kasutada ära inimlikke nõrkusi. Kahjuks ei ole kõigil piisavalt digitaalset kirjaoskust, et virtuaalkeskkonnas targalt ja vastutustundlikult tegutseda.

Seminaril räägitakse kuidas on kübervaldkond reguleeritud, mismoodi tõsta küberpädevust ja -teadlikkust erinevate sihtgruppide hulgas, millised on küberkiusamise psühholoogilised võtted ja kuidas aidata ohvrit.

Sündmus toimub Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekompleksi (Kase 61) auditooriumis A108. 

Päeva modereerib Kalju Tammaru

AJAKAVA *  
09.00-09.30 Saabumine ja registreerimine
09.30-09.40 Avasõnad
 
09.40-10.30 Mida ja miks reguleeritakse küberis?
Raavo Palu (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) ja Silver Lusti (Riigi Infosüsteemi Amet)
10.30-11.00 Kuidas tõsta küberpädevust: Euroopa plaanid ja RIA tegevused Eestis
Lauri Tankler (Riigi Infosüsteemi Amet)
11.00-11.30 Kuidas tõsta noorte küberteadlikkust Rayuela projekti näitel
Karmen Raud (Politsei- ja Piirivalveamet)
11.30-12.00 Küberteenistus - kellele, miks ja kuidas?
Kristo Pals (Riigikaitse Rügement)
12.00-12.30 Koostöös peitub jõud!
Urmas Ruuto (NATO Küberkaitsekoostöö Tippkeskus)
12.30-13.30 Lõunapaus
13.30-14.00 Küberkiusaja ja küberkiusu ohver: kriminoloogi vaade
Jaan Ginter (Tartu Ülikool)
14.00-14.30 Küberhügieen Elisa töötajate igapäevaelus
Mai Kraft (Elisa AS)
14.30-15.00 Pilves ilm ja kättesaamatud käpikud
Triin Nigul (Kultuuriministeerium)
15.00-15.30

Changes and Limits of IT-Security Awareness Trainings in Organisations
Stefan Sütterlin (TalTechi Küberkriminalistika ja Küberjulgeoleku Keskus)

Ettekanne on inglise keeles

15.30-16.00 Mida ma tean sinust ja mida ma tahan, et sa minust teaksid
Peeter Marvet ((küber)turbe evangelist)

* Korraldajatel on õigus ajakava muuta

Registreerumine on lõppenud!

Seminari töökeel on eesti keel ja ametlik algus kell 9.30 (kohaliku aja järgi).

Sündmus salvestatakse. Salvestise saamiseks palume registreerumisvormil teha vastaval real märge.

Täpsema korraldusliku info edastame kõigile registreerunutele e-posti teel sündmusele eelneval päeval.   

Lisainfo:
Triin Rätsepp, teadustöö koordinaator
E-post: triin.ratsepp [at] sisekaitse.ee

 

* Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse sündmuste esinejate väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima instituudi teaduskeskuse seisukohtadega