Uudised

Sisekaitseakadeemia kutsub RISKIKOMMUNIKATSIOONI koolitusele!

kriisipakk

Süvenev sõltuvus elutähtsatest teenustest ja ootus õnnetuste korral kiire abi järele on muutnud inimesed ka väiksematele kriisidele haavatavamaks. Kui aga inimene on teadlik ja saab ise hästi hakkama, on võimalik kriisi ennetada ning selle mõju vähendada.

 

Sisekaitseakadeemia kutsub osalema inimeste riskiteadlikkuse tõstmise planeerimise koolitusel! Teadlikkuse tõstmise võtmeks on läbimõeldud ja hästi planeeritud järjepidev riskikommunikatsioon. Elanike teadlikkuse tõstmisesse panustamine ja soovituste jagamine kriisiolukordades käitumiseks tõstab asutuse ja ettevõtte mainet ning lihtsustab tegelemist kriisi tagajärgedega. Euroopa Liidu tasandil on üldlevinud juhtmõte, et iga ennetusse investeeritud euro säästab suurõnnetuse likvideerimisel tehtavatest kulutustest 4-7 eurot.

Koolitusel jagavad praktilisi riskikommunikatsiooni teadmisi ja kogemusi eksperdid Siseministeeriumist, MTÜ-st Operation Lifesaver Estonia, Päästeametist, Tallinna Ülikoolist ning Tervise Arengu Instituudist. Teooria ja riskikommunikatsiooni näited vahelduvad praktilise tööga.

Kursust juhendavad pikaajalise riski- ja kriisikommunikatsiooni kogemusega koolitajad:

  • Evelin Uibokand on Sisekaitseakadeemia külalislektor, kes põhikohaga töötab Tartu Linnavalitsuses, kus tema vastutusalas on linna kriisireguleerimise, sh hädaolukordade riskikommunikatsiooni korraldus. Riski- ja kriisikommunikatsiooniga on Evelin olnud seotud üle kümne aasta, varasemalt Päästeametis kommunikatsioonijuhi ja kriisikommunikatsiooni eksperdina, osalenud mitmetel suurtel kriisiõppustel ning juhtinud Maailmakoristuspäeva kriisimeeskonda.
  • Viktor Saaremets on Päästeameti Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja, kus riskikommunikatsiooni korraldamine on igapäevane töö. Riski- ja kriisikommunikatsiooni kogemusi on Viktoril kokku üle 20 aasta, nii ajakirjanikuna kui Päästeametis kommunikatsioonivaldkonnas töötades.

Inimeste teadlikkuse tõstmisel on roll nii riigiametitel, kohalikul omavalitsusel üksustel kui ettevõtetel, kelle tegevusest kriis võib tekkida või kelle tegevust kriis võib mõjutada. Koolitusele on oodatud osalejad asutustest, kellel on hädaolukorra seadusest või kemikaaliseadusest tulenevalt kohustus avalikkust ja mõjutatud inimesi riskidest teavitada. Oodatud on ka osalejad asutustest ja ettevõtetest, kes on huvitatud hädaolukorra riskide maandamisest inimeste ettevalmistamise kaudu.

Koolituse läbinu mõistab, et teadlik ja iseendaga hädaolukorras hakkama saav elanik on väärtus, mis toetab kriisireguleerimist nii asutuse, ettevõtte kui ka riiklikul tasandil. Koolituse läbinul tekib tänu praktilistele harjutustele kavand riskikommunikatsiooni eesmärgi, sihtrühmade, võimaliku koostöövõrgustiku ning kommunikatsiooni viisi ja vahendite kohta.

Koolitus toimub 22. mail 2019 kell 9.00-16.30, Sisekaitseakadeemia uues õppekompleksis Tallinnas, Kase 61.

Info registreerumise ja koolituse kohta leiab HITSA kodulehelt.

Koolituse hind ühele osalejale on 130 eurot. Koolitusele registreerimise tähtaeg on 15. mai 2019 või kuni kohti jätkub.

Lisainfo: Koolituspäev sisaldab õppematerjale, kohvipause ja lõunasööki.

Enne koolitust tutvu ka kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursusega Moodle-keskkonnas

Kohtumiseni koolitusel!

 

Täiendav info: Kady Danilas, kady.danilas [at] sisekaitse.ee