Uudised

Sisekaitseakadeemias õpivad sel nädalal üleeuroopalise piirivalve magistriprogrammi tudengid

Foto: Lauri Vanamölder

Sel nädalal on Sisekaitseakadeemias Frontexi magistriõppe kolmanda lennu tudengid ja õppejõud kokku 12 Euroopa Liidu liikmesriigist ning nende seas ka esindajad Euroopa Komisjonist, Interpolist, Europolist ja Frontexist.

Euroopa Strateegilise Piirihalduse Ühendatud Magistriõpe (EJMSBM- European Joint Masters in Strategic Border Management) käivitati 2015. aastal ja selle kõige laiemaks eesmärgiks on Euroopa Liidu ühtse haridusstandardi, mis  võtab arvesse riikide erinevusi ning Bologna protsessi põhimõtteid,  rakendamine. Magistriõpe on mõeldud  keskastme - ja tippjuhtidele, kelle ülesandeks on piirijulgeoleku tagamine liikmesriigis ja Euroopa Liidus tervikuna.. Õppekava koosneb kümnest moodulist, alustades strateegilisest planeerimisest lõpetades uurimismeetodite rakendamisega. 18 kuu jooksul omandavad magistrandid iseseisva õppe, kontakttundide ja töökohal õppimise kaudu Euroopa piirihalduses strateegilisel tasemel vajalikud oskused. Suurt tähelepanu pööratakse piirihalduse kui uurimisvaldkonna arendamisele ja strateegilise juhtimise võime tõstmisele. Magistriprogammi õppekava koostamisse ja arendamisse panustasid kolme aasta jooksul üle 70 teadlase ja piirivalveametniku üle Euroopa.

Juba alates 2012. aastast, mil algas programmi väljatöötamine, on sellega seotud olnud Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link, kes on ühtlasi ka innovatsiooni ja tehnoloogia mooduli kuraator ning õppejõud. Tema sõnul on programmi käivitamise tähtsust raske ülehinnata, sest tegemist on unikaalse õppekavaga, mis arvestab ja harmoniseerib ühist haridusruumi piirivalvuri kutsealal. „Piiride valvamine ja kontroll piiridel on valdkonnad, mis saavad toimida vaid Euroopa Liidu riikide koostöös,“ sõnas Link. „Üleeuroopaline magistriprogramm saadab väga tugeva sõnumi, et teiste Euroopa riikide seas on ka Eesti ametnikele tagatud juurdepääs parimale teadmusele ning seda kaitsmaks, hoidmaks, juhtimaks ja haldamaks korda nii Eesti kui EL välispiiril.“ 

Sisekaitseakadeemias toimuvate loengute teemad hõlmavad kaasaegse ja tulevikutehnoloogia mõju piiride valvamisele, Euroopa piiride valvamise uusi trende, Tarkade Piiride ja EL virtuaalsete piiride kontseptsiooni, privaatsust, andmekaitset ja julgeolekut piiride valve innovatiivsete rakenduste kontekstis , avalikke hankeid ja rahvusvahelisi hankelepinguid, teadusuuringuid ja arendustegevust, selle rahastamise põhimõtteid ja piirihalduse innovatiivset planeerimist. Avaloengutega esinesid rektor Marek Link ja SKA endine rektor Lauri Tabur.

Õppekava viivad lisaks Sisekaitseakadeemiale läbi veel 5 õppeasust: Läti Rezekne kõrgkool, Leedu Mykolas Romerise ülikool, Hollandi Kuninglik Kaitseakadeemia, Hispaania Salamanca ülikool ja Riiklik kaugõppe ülikool.