Uudised

Sisekaitseõppe stipendiumi pälvis 10 gümnasisti

päästelaager

Siseminister Lauri Läänemets kinnitas kümme tänavust sisekaitseõppe stipendiaati. Stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada gümnaasiumiklasside õpilasi, kes on võtnud sisekaitseõppe valikaine. Stipendiumifond oli kokku 5000 eurot, mis jagati välja 300–1000-euroste stipendiumitena.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul aitab stipendiumiprogramm suurendada koolinoorte teadlikkust siseturvalisusest, aga ka motiveerida jätkama õpinguid sisekaitse erialadel. „Esiteks on sisekaitseõppe valikaine eesmärk tutvustada koolinoortele siseturvalisuse aluseid ning seda, kuidas ka ligimesi aidata ja kaitsta. Samas soovime juba koolipingis äratada noortes huvi siseturvalisuse erialade vastu, et nad pärast kooli lõpetamist kaaluks haridustee jätkamist näiteks Sisekaitseakadeemias. Selliste noortele suunatud programmide abil saame tagada uue põlvkonna juurdekasvu siseturvalisuse valdkonnas,“ ütles Läänemets.

„Suur rõõm on tõdeda, et sel aastal kandideeris stipendiumile palju noori, kes tunnevad peale sisekaitseõppe läbimist, et siseturvalisuse valdkond on just see, kus nad oma tulevikku näevad. Mitmed neist panustavad juba täna vabatahtlikuna politseis, päästes või vetelpäästes ja muudavad elu oma kodukülas või linnas seeläbi turvalisemaks. Eesti turvalisus sõltub igaühest meist. Aitäh kõigile kandideerijatele, teid oli sel aastal varasemast oluliselt rohkem. Loodetavasti kohtume paljudega sügisel juba õppeaasta avaaktusel,“ lisab Sisekaitseakadeemia rektor Kuno Tammearu. 

 

2023/2024. õppeaasta sisekaitseõppe stipendiumi saajad:

Markus Kaljur

Kilingi-Nõmme Gümnaasium, 11. klass

Andriana Ingeroinen

Väike-Maarja Gümnaasium, 12. klass

Riko Robi Tamtik

Orissaare Gümnaasium, 12. klass

Veiko Pruul

Võnnu Keskkool, 12. klass

Kurmet Palm

Võnnu Keskkool, 12. klass

Bogdan Širokov

Narva Gümnaasium, 11. klass

Maris Otsing

Räpina Ühisgümnaasium, 12. klass

Janar Kivimäe

Narva Eesti Gümnaasium, 10. klass

Mait Sander Nõlvak

Rakvere Eragümnaasium, 10. klass

Kirill Lugin

Narva Eesti Gümnaasium, 12. klass


Stipendiaate ühendab suur huvi sisekaitse valdkonna vastu, mitmesugustes projektides osalemine, ühiskondlik aktiivsus ning hea eneseväljendus ja esinemisoskus.

Taotlusi stipendiumile sai esitada 13. märtsist 1. maini. Stipendiumikomisjon vaatas esitatud taotlused läbi kuu aja jooksul ning esitas siseministrile ettepaneku toetusraha saajate ja stipendiumifondi jaotuse kohta. Stipendiaate tunnustatakse 22. juunil toimuval Sisekaitseakadeemia lõpuaktusel.

Sisekaitseõpe on gümnaasiumiastmele mõeldud valikaine, mille eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud pääste- ja tuletõrjetegevusel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös. Gümnasistidele toimuvad ka pääste- ning politsei- ja piirivalvelaagrid Sisekaitseakadeemia õppekeskustes, kus tundidest saadud teoreetilisi teadmisi praktilise tegevuse käigus läbi proovitakse. Akadeemiaga on koostöölepingu sõlminud peaaegu 30 kooli üle Eesti ja valikainet õpib sel õppeaastal juba üle 700 õpilase.

Õppekava läbinud õpilased saavad tunnistuse või tõendi ning on väga oodatud Sisekaitseakadeemiasse edasi õppima, sest neil on esmased erialased teadmised ja oskused juba omandatud. Akadeemia annab sisseastumisel sisekaitseõppe läbimise eest ka lisapunkte.

Stipendium antakse välja Siseministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia koostöös. Lisainfot sisekaitseõppe ja stipendiumikonkursi tingimuste kohta leiab siit.