Uudised

Sisseastumised: tänavu pürib Eesti siseturvalisust tagama üle 800 inimese

akadeemia kadett

Tänavu esitati Sisekaitseakadeemia erialadele kokku 813 sisseastumisavaldust. Erialadest on jätkuvalt kõige populaarsem toll ja maksundus, sellele järgnevad politseiteenistuse ning politseiametniku erialad.

 

Üldkokkuvõttes laekus avaldusi võrreldes eelmise aastaga 25 võrra rohkem. Sisekaitseakadeemiasse sisseastujad on peaasjalikult sajandivahetusel sündinud noored ning arvestades, et demograafilise kõvera järgi on nende arv rahvastikust väga väike, jääb akadeemia noorte huvi ja konkursi numbritega igati rahule.

„Meil on hea meel, et akadeemiasse on kandideerinud ka väga heade õpitulemustega noori. Kandideerijate seas on 11 kuld- ja 10 hõbemedaliga lõpetajat, mis näitab, kui suur huvi on meie juures õppida neil, kes seni on olnud õppetöös tõeliselt sihikindlad ja edukad,“ ütleb Sisekaitseakadeemia õppeprorektor Andres Pung. Samuti lisab ta, et akadeemiasse kandideerijate seas on suurepäraste sportlike saavutustega noori. „See tähendab, et huvilised, kes soovivad tulevikus meie kõigi turvalisust tagada, on lisaks heale vaimsele võimekusele ka suurepärases füüsilises vormis,“ leiab Pung.

Kõige populaarsem eriala Sisekaitseakadeemias on läbi aastate olnud toll ja maksundus, kuhu on sel aastal soovijaid ühele õppekohale 7,37. Tavapärase tolli ja maksunduse eriala kõrval on teist aastat võimalik õppida ka maksunduse ja tolli eriala, mis on osakoormusõppena toimuv kaugõpe. Sellele erialale on ennekõike oodatud kandideerima juba valdkonnas töötavad inimesed, konkurss erialale on 2,05 inimest õppekohale.

Politsei valdkonnas on avatud nii kõrgharidusõpe kui ka kutseõpe, need erialad on akadeemias populaarsuse järjekorras teisel ja kolmandal kohal. Kokku on politsei- ja piirivalvekolledži 125 õppekohale esitatud 432 avaldust. Neist kahest erialast populaarsem on kõrgharidusõpe, kuhu kandideerib ühele õppekohale 3,5 inimest.

Justiitskolledžis on tänavu taas avalik konkurss korrektsiooni erialale, kuhu laekus 25 avaldust. Vanglaametniku erialale kutseõppes on avalikul konkursil avatud aga viis õppekohta ning sinna on konkurss 2,6 inimest kohale. Päästekolledžis päästeteenistuse erialale sel aastal vastuvõttu ei toimu. Küll aga oli päästekolledžis võimalik avalikul konkursil kandideerida päästekorraldaja erialale, sel aastal on päästekorraldajaks õppima asumise soovijaid peaaegu poole rohkem kui õppekohti.

Magistriõppesse on 30 õppekohale kandideerimas 52 inimest, parimad neist sõelutakse välja inglise keele testi, magistritöö kava ning vestluse punktide aluse. Enamikel erialadel Sisekaitseakadeemias selguvad lõplikud sõelale jääjad alles pärast sisseastumiskatseid, kus olenevalt erialast testitakse nii eesti keele oskust, kehalist võimekust, tervisenäitajaid ning sobivust konkreetsele erialale ja riigiametnikuks üldse.

 

Lisainfo:
Andres Pung
Sisekaitseakadeemia õppeprorektor
+372 5012358
andres.pung [at] sisekaitse.ee

 

2019/2020 õa avaliku konkursi vastuvõtu näitajad pärast avalduste vastuvõttu

Koostas: Liina Tamm

     
       

Eriala

2019/2020 õppeaasta

Õppekohti

Avaldusi

Konkurss

Sisejulgeolek

30

52

1,73

Kokku magistriõpe

30

52

1,73

Toll ja maksundus

30

221

7,37

Maksundus ja toll (osakoormusõpe)

20

41

2,05

Päästeteenistus

 

 

 

Politseiteenistus

75

264

3,52

Korrektsioon

20

25

1,25

Kokku rakenduskõrgharidusõpe

145

551

3,80

Politseiametnik

50

168

3,36

Vanglaametnik

5

13

2,60

Päästekorraldaja

15

29

1,93

Kokku kutseõpe

70

210

3,00

Kõik kokku

245

813

3,32

       

Vastuvõttu ei toimunud