SVEPS

SVEPSSisekaitseakadeemia viib ESF rahastusel ellu projekti „Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikasüsteem – ühine  vaade tulevikku“ (SVEPS, 01.03.2017–30.09.2018). Praktikasüsteemi arendamisel oleme pühendunud praktikajuhendajate arengu ja toimetuleku toetamisse, mis tulevikuperspektiivis mõjutab laiemalt kogu siseturvalisuse valdkonna koostöökultuuri.

Kogume süsteemselt praktikaga seotud osapooltelt tagasisidet: Sisekaitseakadeemia vaates praktikantidelt, lõpukursuste kadettidelt, praktikate kuraatoritelt ning töökoha vaadet esindavatelt praktikajuhendajatelt ja koordinaatoritelt. 2017. aastal uurisime vilistlaste ja tööandjate rahulolu. Kogutud tagasiside põhjal sõnastasime peamised väljakutsed:

  • praktikajuhendajate koolitamise süsteemsus
  • juhendajate juhendamisoskuste ühtlustamine  
  • y- ja z-generatsiooni eripäraga arvestamine

ESFEelnevat arvestades on meie eesmärk kutse- ja rakenduskõrghariduse praktikajuhendajatele baas- ja jätkukoolituste korraldamine, koostöö-, tagasisidestamis- ja suhtlemisoskuse arendamine. Koolitame 380 juhendajat.

Samal ajal loome praktika ettevalmistamist, korraldamist, hindamist ja tagasisidestamist toetava erialadeülese veebikeskkonna koos protsessi toetavate e-kursustega, millele on juurdepääs kõikidel praktikaga seotud osapooltel Sisekaitseakadeemias ja praktikakohtadel.

Baaskoolituste arutelude kokkuvõtete põhjal loome üheskoos praktika hea tava, mis on kõigile osapooltele kättesaadav.

Soovime, et veebikeskkond (sh praktikante ning juhendajaid toetavad e-kursused) toetaks kõiki praktikaga seotud osapooli praktika ettevalmistamisel, korraldamisel ja tagasisidestamisel. Samuti pakub koduleht huvitavat lugemist ja nõuandeid, kuidas toime tulla reaalsetes töösituatsioonides ning aduda, kui oluline on praktika ning praktikajuhendajate roll sisejulgeoleku valdkonna töötajate välja õpetamisel (teadmised, oskused, väärtused, hoiakud, dialoog – koos õppimine).

Oleme seadnud eesmärgiks arendada välja Sisekaitseakadeemia praktika ettevalmistamist, korraldamist, hindamist ja tagasisidestamist toetava süsteemi; laiendada juhendajate koostöövõrgustikku ning toetada sisulist koostööd praktikaga seotud osapoolte vahel.

 

Merle Tammela
SVEPS projekti koordinaator
Sisekaitseakadeemia õppeosakonna arendusjuht