Töötoad

Töötuba 1
„The Sky’s the Limit“: Mehitamata õhusõidukite rakendamise tulevik ja võimalused siseturvalisuses

Töötuba keskendub siseturvalisuse tagamise tulevikule ning arutleb, missuguseid võimalusi saab pakkuda mehitamata õhusõidukite, iseäranis droonide integreerimine juba toimivatesse töövoogudesse. Töötoas uuritakse ka, missuguseid uusi võimekusi droonide kasutuselevõtt sh tehnika ristkasutus luua võib.

Töötoas tutvustavad erinevad Eesti ühiskonna tervet ja turvalist toimimist tagavad asutused, aga ka väliseksperdid nii pilootprojekte, kus droonide kasutuselevõtu võimalusi alles proovitakse, kui ka protsesse, kus droonide edukas integreerimine on juba  lisaväärtuse või -võimekuse teket näidanud.

Töötoas esitatakse järgnevaid teemasid:

Kellaaeg Ettekande teema: Esineja:
9:00-9:05 Sissejuhatavad sõnad Moderaator Siim Lindmaa
9:05-9:25 Mehitamata õhusõidukite kasutus ning edasised rakendusvõimalused Keskkonnaameti töös Janar Aleksandrov
Keskkonnaameti IKT peaspetsialist

9:25-9:45

Gaasitrasside ohutuse ja turvalisuse tagamine drooniseire abil Merlin Benner
Remote Intelligence-i kaasasutaja ja tegevdirektor ning droonipiloot

9:45-10:05

Sisekaitseakadeemia projekt Kratt „Kotkas“ – tehisintellekt toetamas inimotsinguid

Andres Mumma
Sisekaitseakadeemia droonikeskuste juhataja

Jaanika Puusalu
Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi nooremteadur

10:05-10:25

Kas droonidel on meditsiinis tulevikku? Lilian Lääts
Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja-ülemarst

10:25-10:45

Droonide rakendamine politsei töös North Caroline Highway Patrol-i näitel Brian Leventhal
North Carolina State Highway Patrol-i piloot
10:45 Töötoa kokkuvõte Moderaator Siim Lindmaa

 


Töötuba 2
„Valmisolek rändekriisideks“

Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti korraldatud töötuba keskendub rändekriisidega toimetuleku võimekusele.

Maailm meie ümber on pidevas muutumises ning toob kaasa erinevaid väljakutseid, sealhulgas rände valdkonnas. Ilmekas näide sellest on olukord Euroopa Liidu ja Valgevene piiril. Kiiresti eskaleerunud olukorras on Valgevene esitanud Euroopa Liidule väljakutse tulla toime massilise sisserändega. Nii on 2021. aasta esimese üheksa kuuga Valgevene-EL välispiiril aset leidnud juba üle 6000 ebaseadusliku piiriületuse, millest suurem osa on toimunud Leedu ja Valgevene piiril.[1] Peamiselt on piirile saabunud inimesed pärit Iraagist ja Süüriast, aga on ka inimesi Aafrika riikidest ja Afganistanist.

Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti eestvedamisel korraldatava töötoa eesmärk on arutleda selle üle, milline on Eesti ja lähiriikide (Läti ja Leedu) säilenõtkus rändekriisi olukorras. Kuidas hindavad senist toimetulekut eksperdid Leedust ja Lätist? Milline on meie valmisolek ametkondlikul ja praktilisel tasandil olukorras, kus ka Eesti võib olla oluliselt mõjutatud kolmandatest riikidest pärit isikute massilisest sisserändest? Kuidas tagada, et üheaegselt oleks kaitstud nii riigipiir kui ka inimõigused? Mida saaksime õppida Leedu ja Läti kolleegidelt, kes seisavad hetkel silmitsi rändesurvega Valgevenest?


Töötoas esitatakse järgnevaid teemasid:

  Ettekande teema: Esineja:
11.15-11.30 Rändekriisi õppetunnid Saulius Nekrasevicius
Leedu Piirivalveteenistus
11.30-11.45 Läti kogemus hübriidrünnaku vastu võitlemisel Läti-Valgevene piiril Līga Neidere
Läti Siseministeerium
11.45-12.00 Massiline sisseränne, kas võimalik ka Eestis?
 
Toomas Malva
Eesti Siseministeerium
12.00 – 12.15 Kui inimestest saavad “relvad”: inimõiguste alalhoidmine rändeolukorras Eero Janson
Eesti Pagulasabi
12:15- 12.45 Paneeldiskussioon  

 


Töötuba 3
„Õiguse ja õiguskaitse tulevik, järgmise põlvkonna haritud ametnikud“

Noorem põlvkond saab meilt päranduseks planeedi, mis ei põhine eelnevate põlvkondade sõnadel, vaid nende tegudel. Uus põlvkond on üleilmselt ühendatud ning teab täpselt, milline nende tuleviku maailm peaks välja nägema. Konverentsil jagavad erinevad eksperdid oma arvamusi viimase 30 aasta jooksul toimunu kohta. Kuid kuhu me siit edasi läheme? Töötoas tutvustavad oma nägemust ja tulevikuvisioone järgmise põlvkonna esindajad, kes hetkel Sisekaitseakadeemias õpivad, ning tänu Erasmus vahetusprogrammile tulevad nad lisaks Eestile ka paljudest teistest riikidest, et jagada oma lugusid ja arvamusi sellest, kuidas nemad näevad muutusi õiguskaitse ja õigusteaduse valdkonna hariduses ning oma isiklikus arengus.

Töötoa moderaator: Marek Link


[1] https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/migratory-situation-at-eu-s-borders-in-september-increase-on-the-central-mediterranean-and-western-balkan-routes-RZRnEH