Kirjastus

Tulekahjuekspertiis
Hind
0.00 €
Muuda laoseisu ühiku võrra0 tk
 
Tulekahjuekspertiis tulekahjude menetlemisel
Raamatu autor
Annika Lall
Ilmumisaeg
2019
Kirjastus
Sisekaitseakadeemia
Formaat
PDF
Lehekülgi
61
Mõõdud
210 x 297 mm
ISBN
978-9985-67-301-0
Viimati muudetud:
01.29.2019
Raamatu tutvustus

Õpikus käsitletakse erialakirjandusele tuginedes tulekahjuekspertiisiks vajaliku uurimis- ja tutvumismaterjali mõistet, selle kogumist ekspertiisi ettevalmistamisel, ekspertiisimaterjali kogumist sündmuskoha vaatlusel, tulekahjuekspertiisi määramist ning uurija toiminguid ekspertiisimääruse täitmisel.

Õpiku lisas nr 1 antakse ülevaade küsimustest, mis on seotud tulekahjude uurimisega. Lisas nr 2 on ära toodud ekspertiisimääruse vorm.

Õpik on mõeldud uurijatele, politsei- ja tuleohutusjärelevalve ametnikele, tulekahjuekspertidele ning kindlustusseltside kahjukäsitlejatele, samuti õppevahendina Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, Sisekaitseakadeemia päästekolledžis ning politsei- ja piirivalvekolledžis ja teistes õppeasutustes, kus valmistatakse ette tulevasi juriste ja ametnikke, kellel tuleb uurida tulekahju sündmuskohti.

Õpik on abiks ja kasutamiseks kõigile õppuritele, kes peavad oma tulevases ametis tööülesandeid täites olema teadlikud ja saama aru asjaoludest, mis võivad mõjutada tulekahjuga seotud sündmuskoha uurimist.

Õiguskasvatuse eesmärkidest tulenevalt on õpiku ülesanne tutvustada laiemale lugejaskonnale tulekahjuekspertiisi korraldamist tulekahjude kohtueelsel uurimisel, tugevdamaks veendumust, et tulekahjuekspertiis on tulekahjude tehniliste põhjuste tuvastamise tõhus vahend.