Uudised

Väike-Maarja kevadöös kaardistasid liiklusõnnetuse sündmuskohta mehitamata õhusõidukid

droon

30. ja 31. mail viibisid PPA ja Sisekaitseakadeemia liiklusõnnetuse sündmuskoha kaardistamise projekti raames projekti meeskonna liikmed Väike-Maarja õppekeskuses, et tõmmata joon alla kevad-talvisele andmekogumise perioodile ning teha ettevalmistusi andmekorjemeetodi kirjapanekuks.  Sisekaitseakadeemiast osalevad projektis Jaanika Puusalu (sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus), Andres Mumma (kaugseire teadus- ja arenduskeskus) ning Madis Stern (kaugseire teadus- ja arenduskeskus). Kahepäevasel projektimeeskonna kohtumisel hinnati seniseid andmekorjete tulemusi, analüüsiti mehitamata õhusõidukiga andmekorjeks sobilikke parameetreid ja tutvuti uute 3D mudelite ja ortofotode loomist võimaldavate tehnoloogiate ning tarkvaraga.

30. mai õhtuhämaruses toimus Väike-Maarja õppekeskuse harjutusväljakul ka projekti raames andmekorje, kus keskenduti vähestes valgustingimustes ja täiendava valgustuse kasutamisel mehitamata õhusõidukiga andmete korjamise võimalusele. Kui seni Tallinna õppekompleksis toimunud andmekorjed keskendusid sarnastes tingimustes ühtlase kvaliteediga andmete korjele ja ekspertiisiks sobiva kvaliteediga ortofotode saamisele, siis Väike-Maarja harjutusväljak võimaldas koguda andmeid erineva haljastusega ning ilma valgusmürata tingimustes. Just andmekorje eriilmelisuse ning võimalikult keeruka stsenaariumi lavastamise võimaluse tõttu viidi hämarduvates tingimustes katsed läbi Väike-Maarjas. Teostatud 10 lendu annavad hea ülevaate sellest, missuguse võimekusega mehitamata õhusõidukeid ning millistest valgustingimustest võiks mehitamata õhusõidukitest liiklusõnnetuse sündmuskoha kaardistamiseks kasu olla. Mitmeaastase projekti tulemusteni ning järeldusteni peaks projektimeeskond jõudma selle aasta lõpuks, kui Eestimaa heitlikud ilmastikuolud andmekorjet jätkuvalt soosivad ning võimalikult eriilmelisi katseid võimaldavad.