Uudised

Värske mõttepaber juhib tähelepanu riskidele, millega tuleks Saatse saabast läbides arvestada

riskiriigid

Riskiriikide nimekirjad on erinevad, aga mõneti kattuvad, kuid mitte alati. Riskiriikide loetelusid koostatakse sõltuvalt tuvastatud ohust, näiteks kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riigid, ebaseadusliku sisserände riskiga riigid ning riigid, millesse reisimise kavatsusest peab riigisaladusele juurdepääsuluba omav ametnik teavitama. Sisejulgeoleku instituudi juhataja Erkki Koorti ja nõuniku Inge Lindsaare koostatud mõttepaber „Riskiriigid“ annab ülevaate põhjustest, miks on ametnikel kohustus teavitada riskiriiki reisimise kavatsusest, ja siseministri vastavas käskkirjas olevate riikide loetelu. Samuti arutletakse riskide üle, millega peaksid Saatse saabast läbivad ametnikud arvestama. Arvestades Venemaa ettearvamatust on see jätkuvalt seotud ohtudega. Venemaa eriteenistustele on teada, et Saatse saapast läbi sõitvad politseiametnikud täidavad teenistusülesandeid ja neil on kaasas nii teenistusrelvad kui ka eri- ja sidevahendid. Seega oleksid need ametnikud suhteliselt mugav sihtmärk mistahes provokatsiooni korraldamiseks ilma tegelikult riigist lahkumata.
 


riskiriigid