Vastuvõtu ajakava

 

Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga on aprillikuised I etapi katsete ajad edasi lükatud kas maikuu keskpaika või vajadusel juuli algusesse.

 

2020/2021. õa vastuvõtu ajakava

 
Kutse- ja rakenduskõrgharidusõpe

 

Vastuvõtu I etapp

28.02.-29.06.2020 Dokumentide vastuvõtt SAISis

28.02.2020 Avatud uste päev

23.04.2020 Kehalised katsed ja eesti keele oskuse testimine Paikusel ja Narvas - NB! Edasi lükatud

24.04.2020 Avatud uste päev - NB! Edasi lükatud

25.04.2020 Kehalised katsed ja eesti keele oskuse testimine Tallinnas - NB! Edasi lükatud

28.-29.05.2020 Kutsesobivusvestlused Tallinnas

 

Vastuvõtu II etapp

25.-29.06.2020 Dokumentide vastuvõtt Sisekaitseakadeemias

1.07.2020 Eesti keele oskuse testimine Tallinnas

2.07.2020 Kehalised katsed Tallinnas

1.-3.07.2020 Tolli ja maksunduse ning maksunduse ja tolli eriala kutsesobivusvestlused * 

6.-10.07.2020 Politseiteenistuse, politseiametniku, päästekorraldaja, korrektsiooni ning vanglaametniku eriala kutsesobivusvestlused * 

10.-21.08.2020 Eesti keele intensiivkursus

 

Lisavastuvõtt (korraldatakse vajadusel)

27.-30.07.2020 Dokumentide vastuvõtt SAISis ja Sisekaitseakadeemias

31.07.2020 Eesti keele oskuse testimine

31.07.2020 Kehalised katsed

3.-5.08.2020 Kutsesobivusvestlused

 

Magistriõpe

 

28.02.-29.06.2020 Dokumentide vastuvõtt SAISis

19.06.2020 Inglise keele oskuse testimine

25.-29.06.2020 Dokumentide vastuvõtt Sisekaitseakadeemias

30.06.2020 Inglise keele oskuse testimine

01.-07.07.2020 Sisseastumisvestlused *

 

Konkursi edukalt läbinute pingeread avalikustatakse erialade kaupa esimesel võimalusel.

* iga kandideerija konkreetne vestluse aeg teavitatakse eraldi

 

Täpsem info

Telefon: 513 8295

E-post: vastuvott [at] sisekaitse.ee

 

 

Viimane muutmine: 19.03.2020