Uudised

Äkkrünnaku õppus pani akadeemia õppurite teadmised ja oskused tõsiselt proovile

kadetid tulevad peahoone poole

Sisekaitseakadeemia eesmärgiks on arendada siseturvalisuse valdkonna õpilaste ja ametite tihedamat koostööd ning seetõttu korraldasime 4. aprillil 2019  Sisekaitseakadeemia uues peahoones, Tallinnas Kase 61, rünnaku tõrjumise ja evakuatsiooni koostööõppuse.

 

Õppusel osales reageerivate üksustena 93 kadetti politsei- ja piirivalve-, justiits-, pääste- ja finantskolledžist ning 30 ametnikku Politsei- ja Piirivalveameti kiirreageerimisüksusest, Päästeameti demineerimisgrupist ning kiirabist. Kokku osales õppusel koos juhendajate ja kaasa mängijatega üle 200 inimese.

Koostööõppuse eesmärgiks oli:

  • harjutada SKA kadettide koostööd;
  • harjutada staabitöö korraldust, planeerimist ning koostööd politsei kiirreageerijate, pääste demineerijate ning kiirabiga;
  • hinnata Sisekaitseakadeemia taristu hetkeseisu toimetulekuks kriisiolukorraga ja kaardistada parendusvajadused.

Õpilased said ülesandeks ette valmistada plaan hoones olevate isikute kaitse ja evakuatsioon, informeerida SKA viibivaid isikuid käitumisreeglitest kriisiolukorras, ette valmistada tegevused ohu ennetamisele ja võimalikult varajasele märkamisele ja kõrvaldamisele. Kaasuse kohaselt oli võimalikust kriisiolukorrast eelteavitatud kiirreageerijad, kes toetasid olukorra lahendamist staabikeskkonnaga, rünnaküksuse, soomuki ja veekahuriga; demineerijaid, kes olid valmis meeskonna ja eritehnikaga, kiirabi ühe meeskonnaga ja päästekolledži kadette, kes olid valmisolekus ühe päästeauto ja kahe meeskonnaga.

Politsei- ja piirivalvekolledži turvataktika õppetooli juhataja Jaak Kiviste hinnangul on Sisekaitseakadeemias hea ettevalmistusega personal, uues hoones on kaasaegne ja töötav turvalahendus. Kindlasti on ka tulevikus vaja arendada koostööd järjepidevalt, kuna õpilased vahetuvad ning teadmised ja oskused vajavad ka akadeemia personalil pidevat värskendamist.

„Loodan, et kadetid said väljaõppes omandatut praktiliselt katsetada, hajutada koostööd oma ala professionaalide kõrval. Kindlasti oli suureks väljakutseks sündmuse lahendamise ettevalmistamisele eelnenud ühised harjutus- ja planeerimisülesanded,“ nentis Kiviste. „Õppusel nähtud koostöö ja rakendatud oskused annavad kindlust, et meie õpilased ja tulevased ametnikud kaitsevad meid ka kõige keerulisemates oludes. Tänan kõik osalejaid ja korraldusmeeskonda! Verbis aut Re!“ lisas ta lõpetuseks.