Uudised

Albaanias toimus Twinning projekti lõpukonverents

Paremalt: Ilir Mandro (Albaania Turvalisuse Akadeemia direktor), Pasi Kemppainen (projektijuht, POLAMK), Tiina Koivuniemi (kohapealne projekti tegevjuht, POLAMK), Christiane Hohmann (EL suursaadik Albaanias), Julian Hodaj (Albaania siseministri asetäitja), Marek Link (Sisekaitseakadeemia rektor)

Kolmapäeval, 28. septembril, toimus Tiranas Albaania Twinning projekti lõpukonverents. Projekt “Strengthening the Capacities and Efficiency of the Security Academy - Albania” (Albaania Turvalisuse akadeemia võimekuse ja tõhususe tugevdamine) viidi ellu Soome ja Eesti siseturvalisuse ja koolitusorganisatsioonide konsortsiumi poolt, kuhu lisaks Sisekaitseakadeemiale kuulusid veel Tampere Politseiülikooli kolledž (POLAMK), Jyväsküla Rakenduskõrgkool (JAMK) ning Soome Avaliku Juhtimise Instituut (HAUS).

Projekti eesmärgiks oli:

  • tugevdada Albaanias õigusriigi põhimõtteid, parandades õiguskaitseasutuste haridussüsteemi vastavalt ELi õiguslikule raamistikule, rahvusvahelistele standarditele ja parimatele tavadele,
  • parandada Turvalisuse akadeemia haridus- ja koolitusvõimalusi, teadusuuringute läbiviimise võimekust ning üldist juhtimist Albaania Riigipolitsei ja teiste õiguskaitseasutuste ametialaste haridusprogrammide korraldamisel.

Projekti tulemusena loodi koostöös ekspertidega koolile uus strateegia, kvaliteedijuhtimissüsteem, uuendati ning loodi uued siseregulatsioonid IKT, finantside ja personalijuhtimise valdkonnas. Kool on esmakordselt sisenenud ka akrediteerimisprotsessi ning ekspertide nõustamisel valmis eneseanalüüs, millele järgneb välishindamine. Teise komponendi raames pöörati tähelepanu õppekavaarendusele, pedagoogiliste oskuste arendamisele, teadus- ja arendustegevusele, pedagoogilisele eestvedamisele ning asutuste vahelisele koostööle. Lähemalt on võimalik lugeda projekti koduleheküljelt, mis asub siin

Sisekaitseakadeemia vastutas juhtimiskomponendi tulemuste elluviimise eest ning meie eksperdid andsid panuse kõigi tegevuste raames. Missioonide korraldamisel peetakse silmas alati benchmarking põhimõtet, mis annab võimaluse erinevate asutuste esindajatel õppida missiooni jooksul ka üksteiselt parimaid praktikaid ning muuta seeläbi oma kodukõrgkooli paremaks.

Projekt kestis 28 kuud ning Sisekaitseakadeemiast osales kokku 21 töötajat: Marek Link, Andres Pung, Tiina Karu, Dorel Käosaar, Oksana Belova-Dalton, Kalvi Almosen, Kadri Ann Salla, Häli Allas, Jaanis Otsla, Alina Gavrijaševa, Merle Tammela, Gert Teder, Eva Alliksoo, Tõnis Kaasik, Mihkel Miller, Silvia Luige, Ain Sari, Triin Kravets, Hanno Hantson, Liis Ader ja Kristi Kulu.

Twinning-logo