Uudised

Algab koostööprojekt „Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikad parimatelt praktikutelt" ehk SVEPPP

praktikal sadamas

Ajavahemikul 4.02.2019 – 30.10.2020 jätkab Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku valdkonna eriala praktikasüsteemi arendamist uue koostööprojektiga „Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikad parimatelt praktikutelt“ ehk SVEPPP.

 

Projekt “Sisejulgeoleku valdkonna praktikad parimatelt praktikutelt“ (SVEPPP) keskendub praktikate osapoolte sisulisele koostööle, parimate praktikate jagamisele. Fookuses on praktikaprotsessi tulemuslikkus - mida, mis eesmärgil ja kuidas koos õpime.

Akadeemia korraldab 21 koolitust olulistel teemadel: "Praktikate juhendamine kui koos õppimise protsess - mida, mis eesmärgil ja kuidas?", "Kuidas saavutada suuremat rahulolu oma igapäevasest tööst ja tegevusest“, "Professionaalne suhtlemisoskus kui sisejulgeoleku valdkonna töötajate visiitkaart". Eesmärgiks on koolitada 525 praktikajuhendajat.

Pilootprojektina viime läbi kolmepäevase kolledžiteülese koolituse "Väärtustavast pilgust innustava koostööni" juhendajatele, kes omavad eelnevat juhendamiskogemust ning on tulevikus motiveeritud olema tugiisikuteks algajatele juhendajatele. Samuti korraldame kümme seminari teemadel: "Praktika moodul õppekavas - mida, mis eesmärgil ja kuidas?", "Praktikaaruande koostamise protsess - mida, mis eesmärgil ja kuidas?" "Tulemuslik praktikaprotsess - mida, mis eesmärgil ja kuidas?", et jagada kogemust  ja õppida üksteiselt, sõnastada kokkuleppeid edasiseks sisuliseks koostööks.

Jätkame loodud praktikate veebikeskkonna www.sisekaitse.ee/praktika arendamist videomaterjalide loomisega. Uueks tegevuseks on praktikute kaasamine õppeprotsessi, et tekitada huvi erialade vastu ning luua reaalne pilt tulevasest töökohast.

Projekti avaseminar toimub neljapäeval, 7.märtsil kell 10.00-14.30 SKA uue hoone ruumis A-108.

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond (ESF) struktuurivahenditest meetme “Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel“ alt koostöös rakendusüksus INNOVEga.

 

ESF