Avatud juurdepääs

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Ülikoolide ja teadusasutuste veebiressurssid -väitekirjad, artiklid, raportid jms. Kasutusjuhend SIIN.
DART (Europe e-theses portal) Avatud juurdepääsuga üliõpilastööd.
DIGAR RaRa digitaalarhiiv -  e-raamatud, ajalehed, ajakirjad, audioraamatud jm.
DOAJ (Directory of Open Access Journals) Avatud juurdepääsuga eelretsenseeritud ajakirjad. Valdkonnad: teadus, tehnoloogia, meditsioon, sotsiaal-ja humanitaarteadus, kunst. Kasutusjuhend SIIN.
eLIBRARY Vene keelsete teaduspublikatsioonide andmebaas. Konto luues saab ligi täistekstidele.
EMS (Eesti Märksõnastik) Märksõnastik raamatute, perioodika, artiklite jm teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks.
ETERA (Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu e-teadusraamatukogu) Digiteeritud teaduskollektsioonid ja e-lõputööd.
Google Scholar Otsingumootor teadustekstide otsimiseks. 
Internet Archive Avatud juurdepääsuga raamatud, filmid, tarkvara, muusika jm.
JSTOR (Open Access journals and ebooks) Avatud juurdepääsuga e-ajakirjad ja e-raamatud.
OADT (Open Access theses and dissertations) Avatud juurdepääsuga dissertatsioond ja lõputööd.
OAister Teadustööde repositoorium, leiab väitekirju, artikleid, uurimistöid ja konverentside materjale. Osaliselt on kättesaadavad ka täistekstid.
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Avatud juurdepääsuga repositooriumid.
ROAR (Registry of Open Access Repositories) Avatud juurdepääsuga repositooriumid.
ScienceDirect (Open Access journals and ebooks) Avatud juurdepääsuga e-ajakirjad ja e-raamatud
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) raamatukogu digikogu Ülikooli doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse diplomitööd; õpikute ja õppematerjalide e-versioonid ning TalTech ajalooga seotud publikatsioonid.
Tartu Ülikooli DSpace E-raamatud, e-dissertatsioonid, digitud raamatud, ajakirjad, käsikirjad jm.
Wiley Online Library (Open Access journals) Avatud juurdepääsuga e-ajakirjad