B-kategooria alarmsõidukijuhi täienduskoolitus

Alarmsõidukijuhi täienduskoolitus

Eesmärk

Koolituse tulemusel osaleja liikleb ohutult alarmsõidukiga.

Sihtgrupp
Ametnikud, kellel on tööülesannetest tulenev vajadus juhtida alarmsõidukit.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija

 • teab kaitsliku sõidustiili olemust;
 • teab alarmsõidukite kasutamist reguleerivaid õigusakte; 
 • teab sõiduki juhitavust, teelpüsivust, kursikindlust ja alarmseadmeid;
 • kasutab alarmsõidukit juhtides ohutuid juhtimisvõtteid;
 • juhib alarmsõidukit äärmuslikes liiklusolukordades järgides alarmsõidu taktikat ja arvestades selle iseärasusi.

Sisu
 • Sõiduki kaitslik juhtimisstiil
 • Kaitsliku juhtimisstiili olemus. Ees seisvate ohtude aimamise oskus olenevalt liiklusoludest
 • Alarmsõidukite kasutamist käsitlev seadusandlus
 • Alarmseadmed ja nende mõju liiklejatele
 • Alarmsõidu taktika
 • Sõidukile mõjuvad jõud
 • Sõiduki turvalisus
 • Alarmsõiduki juhtimine äärmuslikes liiklusolukordades
Maht
24 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.