Uudised

CEPOL annab märkimisväärse lisapanuse Eesti õiguskaitseametnike täiendkoolitustesse

CEPOLi kontaktpunkt Sisekaitseakadeemias

CEPOL on Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet, mis arendab, rakendab ja koordineerib õiguskaitseametnike täiendkoolitust.

CEPOL toimib EL-i liikmesriikide õiguskaitseametnike koolitusasutuste võrgustikuna. Eestis on CEPOL-i töö korraldatud samuti võrgustiku põhimõttel, kuhu kuulub 11 sisejulgeolekuvaldkonna asutust (SiM, PPA, KaPo, SKA, SMIT, JuM vanglate osakond, Prokuratuur, EKEI, MTA, PäA, KKI) ning mida koordineerib Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledž.

CEPOL pakub kõigile õiguskaitsega seotud isikutele kohapealseid koolitusi, veebiõpet, vahetusprogramme ja magistriprogrammi. Ühtlasi tegeletakse teadus- ja uurimistegevusega.  Eesmärgiks on pakkuda uuenduslikku ja kõrgetasemelist täiendõpet, lõimides sellesse asjakohased arengud teadmistes, teadusuuringud ja tehnoloogia.

Lähiajal on koolitustegevustes ootamas ees mitmed muudatused. Kohapealsete koolituste kvaliteedi tagamiseks, rahaliste vahendite tõhusamaks kasutamiseks ja võrgustiku liikmetele langeva halduskoormuse vähendamiseks on plaanis töötada välja uued koolituste korraldamise põhimõtted. Juurutamisel on uus kasutajakeskne elektrooniline platvorm, mis võimaldab mugavamat juurdepääsu koolitustele ja materjalidele. Uuenemas on ka kõrgharidusõppe võimalused.

CEPOL annab juba täna märkimisväärse lisapanuse Eesti õiguskaitseametnike täiendkoolitustesse. Halduskogu liikme Kalvi Almoseni sõnul on see suurepärane võimalus saada ja jagada üle-euroopaliidulisi teadmisi ja praktikaid, luua kontakte edasiseks koostööks, areneda nii tööalaselt kui isiklikult. Tulevikus on plaanis pakutavaid koolitusi ja koostöövõimalusi veelgi rohkem ära kasutada.

Lisainfot koolitusvõimaluste kohta saab:
Dorel Käosaar, Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži nõunik, tel +372 5887 7405, e-post dorel.kaosaar [at] sisekaitse.ee