Uudised

Digitaalselt võimestatud riik: võimekas aga haavatav

digiriik1

Sisejulgeoleku instituudi teadur Jaanika Puusalu tegi Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskuses (RIT) asutuse küberkuu raames ettekande peakirjaga „Digitaalselt võimestatud riik: võimekas aga haavatav“, mis keskendus küber- ja elutähtsa taristu rünnetele. RIT on üheks oluliseks lüliks turvalise digitaalselt võimestatud riigi tagamisel ning olemaks kursis oma teenuse tarbijate tegevuse ja IT valdkonna erinevate arengutega on, küberkuu raames toimunud mitu ettekannet.
 
Oma ettekandes selgitas Jaanika lühidalt digitaalselt võimestatud riigi sh elutähtsate teenuste digitaalse ja füüsilise koostoime keerukust ning digitaliseerimisprotsessiga kaasnevate ohuvektorite paljusust. Peamine fookus oli ettekandes aga juba toimunud küberrünnnete, eriti elutähtsa taristu vastu suunatud küberrünnete varal intsidentide motivatsiooni, sihtmärgi ja peamiste ründajate tunnusjoonte väljatoomisel. Lisaks vaadati Venemaa-Ukraina sõja küberdimensiooni ning arutleti selle üle, millised on Ukraina head praktikad ja sõja õpikohad, millest lähtudes ka ise digitaalselt võimestatud ühiskonna haavatavust vähendada saaks.

 


digiriik

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

digiriik2