Eesti keele intensiivkursus

Koolituse läbinul on vajalikud eesti keele alased teadmised ja oskused õpingute alustamiseks Sisekaitseakadeemias.

Eesmärk

Koolituse läbinul on vajalikud eesti keele alased teadmised ja oskused õpingute alustamiseks Sisekaitseakadeemias.

Sihtgrupp
Sisekaitseakadeemiasse sisseastujad, kelle emakeel ei ole eesti keel.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija

  • osaleb arutlustes ja avaldab oma arvamust nii suuliselt kui ka kirjalikult
Sisu

Suhtlus-, väljendus- ja kirjutamisoskuse arendamine.

Õppemeetodid: e-õpe, paaris- ja rühmatöö, diskussioon.

Maht
80 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.