Kirjastus

päästeraport
Hind
0.00 €
Muuda laoseisu ühiku võrra0 tk
 
Ehitise riskihinnastamise mudel. Lõppraport
Raamatu autor
Kadi Luht-Kallas, Alar Valge, Helmo Käerdi, Feliks Angelstok, Kärt Reitel
Ilmumisaeg
2021
Kujundaja
Jan Garshnek
Kirjastus
Sisekaitseakadeemia
Formaat
PDF
Lehekülgi
51
Mõõdud
210 x 297 mm
ISBN
978-9985-67-345-4
Viimati muudetud:
05.20.2021
Raamatu tutvustus

Raport on valminud Päästeameti ja Sisekaitseakadeemia vahel 06.05.2020 sõlmitud ehitisepõhise riskihinnastamise mudeli loomise lepingu nr 6.4-2.1/104ML alusel ning sisaldab endas lepingu raames tehtud tööde tulemusi.

Praegused ohuprognoosid lähtuvad eluhoonete riskihindamise mudelist, mitteeluhoonete riskihindamise mudelist, ohuhinnangust kasutuseta ehitistele ja ohuhinnangust automaatsele teateedastussüsteemile. Ohuprognoos võrdleb ehitise ohtlikkust peamiselt kasutusviisi järgi ning on seetõttu ebatäpne ja aegunud. Kõiki sama kasutusviisiga ehitisi kontrollitakse ühtedel alustel. Süsteem on liialt ressursimahukas, sest sageli kontrollitakse ehitisi, mis on korras ja kus otsene kontrollivajadus puudub. Tuleohutuskontrolli tulemustele tuginedes võib väita, et ehitise tuleohtlikkus ei sõltu ainult ehitise kasutusviisist ja -otstarbest, vaid arvesse on vaja võtta ka sündmuste andmeid, eelnevate kontrollide tulemusi ning arvestada ehitise tuleohutuslikku seisukorda koos omaniku/ valdaja kasutusele võetud abinõudega. Seetõttu on otstarbekas üle minna ehitisepõhisele riskihinnastamise süsteemile, kus omaniku/valdaja suhtes rakendatavad kontrollimeetmed olenevad otseselt ehitise ohutusalasest seisukorrast. Lisaks tuleb suurõnnetuse ohuga ja ohtlikes ettevõtetes ning nende ehitistes samal ajal teha järelevalvet nii tuleohutuse seaduse kui ka kemikaaliseaduse alusel.