Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine

Koolituse läbinul on baasteadmised elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsist ja plaani koostamisest.

Eesmärk

Koolituse läbinul on baasteadmised elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsist ja plaani koostamisest.

Sihtgrupp
Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostajad ning kaasatud isikud.
Õpiväljundid
Koolituse tulemusel õppija:
  • teab elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise eesmärki, protsessi ja õiguslikke regulatsioone;
  • teab riskianalüüsi elutähtsa teenuse kirjelduse, nõutud taseme, kriitiliste tegevuste ressursside tuvastamise ja ohtude väljaselgitamise põhimõtteid;
  • kavandab oma tegevusvaldkonnas teenustõrget põhjustava lühistsenaariumi ning hindab stsenaariumi tõenäosust ja tagajärgi;
  • teab toimepidevuse plaani eesmärki, kasutuselevõtmise korda ning taastekavade olemust ja koostamise korda.
Sisu
  • Elutähtsate teenuste rahvusvaheline ja Eesti käsitlus;
  • Mõisted, õigusaktid ja juhendid, elutähtsa teenuse osutaja ja teenust korraldava asutuse ülesanded;
  • elutähtsad teenued ja nende seos teiste valdkondadega, üldhuviteenused;
  • elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaan ning nende koostamise kord ning nõuded;
  • teenuste ristsõltuvus.

Õppemeetodid: auditoorne loeng, praktilised harjutused, arutelu.    

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.