Sisekaitseakadeemia erialad

 

Sisekaitseakadeemia on rakenduskõrgkool, mis tegutseb Siseministeeriumi haldusalas.

Sisekaitseakadeemia valmistab kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste sisejulgeolekuasutustele (sh politsei, piirivalve, päästeala, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteem).

Sisekaitseakadeemial on lisaks Tallinnas Pirita Kosel asuvale õppehoonele õppekeskused Pärnumaal Paikusel ja Lääne-Virumaal Väike-Maarjas. Sisekaitseakadeemias õpib ligi 1000 kadetti, kokku töötab 230 inimest.

 

Viimane muutmine: 04.09.2019