Esinejad 2022

 

Kristina Kallas

Kristina Kallas on Tartu Ülikooli õppejõud ja erakonna Eesti 200 aseesimees ja juhatuse liige. Tal on doktorikraad poliitikateadustes ning tema teaduslik uurimistöö on keskendunud venekeelse vähemuse arengutele väljaspool Venemaad, integratsiooni ja rände küsimustele. Aastatel 2015-2019 oli ta Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor. Ta töötab eksperdina OSCE Vähemusrahvuste Ülemkomissari juures nõustades Kõrgõstani, Ukraina, Moldova ja Gruusia valitsusi integratsiooni poliitika vallas. 

Kallas

Kristian Jaani

Kristian Jaani on töötanud 25 aastat politseivaldkonnas alates patrullpolitseinikust kuni tippjuhini. 1999. aastal lõpetas ta Sisekaitseakadeemia politsei erialal ja 2014. aastal omandas samas sotsiaalteaduse magistrikraadi. Jaani on olnud külalisõppejõud Sisekaitseakadeemias ning saanud kogemuse siseministrina, alates 30.10 töötab Sisekaitseakadeemias politsei- ja piirivalvekolledži direktori ametis.

Jaani

Tarmo Miilits

Tarmo Miilits on oma karjääri jooksul pühendunud õiguskaitse- ja sisejulgeoleku valdkondade arendamisele nii Eestis kui välismaal. 2002.a lõpetas Tarmo Miilits Sisekaitseakadeemias politsei diplomiõppe ja 2021.a omandas sisejulgeoleku magistrikraadi. Tarmo Miilitsa tööalane elu algas 1990. aastal Politseikoolis õpetajana. Tema karjäär Eesti politseis tipnes Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja ametikohaga. Pärast seda omandas ta aastatel 2013-2016 rahvusvahelisi kogemusi Euroopa Liidu politseimissioonil Afganistanis (EUPOL), olles erinevatel juhtivatel ametikohtadel, sh missiooni juhi asetäitja. Enne 2022. a jaanuaris Siseministeeriumiga liitumist töötas ta Kaitsepolitseiametis.

Tarmo

Kimmo Himberg

Kimmo Himberg töötas Soome politseis erinevatel juhtivatel ametikohtadel enam kui 30 aastat. Aastatel 2011-2021 kuni pensionile jäämiseni oli ta Soome ainsa politseiharidust pakkuva politseikõrgkooli rektor. Tal on analüütilise keemia doktorikraad Helsinki Ülikoolist ning kriminaalõiguse magistrikraad Birminghami Ülikoolist Suurbritannias. Aastatel 2019-2020 töötas ta EU Õiguskaitsekoolituse Ameti CEPOLi juhatuse esimehena. Samuti on ta nõustanud asutusi nagu
Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu, Interpol, UNODC ja ENFSI. Tal on ka rohkelt kogemusi mestimisprojektide läbiviimisel viimase 20 aasta jooksul.

Himberg

Vilard Bytyqi

Vilard Bytyqi on Kosovo Sisejulgeoleku Kõrgkooli õigusteaduse ja kriminaalõiguse professor. Tal on õigusteaduste bakalaureusekraad ja kriminaalõiguse magistrikraad Priština Ülikoolist ning kriminaalõiguse doktorikraad Kagu-Euroopa Ülikoolist (Põhja-Makedoonia). Kosovo Assamblee nimetas ta Kosovo kohtunõukogu liikmeks ning samuti töötab ta külaliskoolitajana Kosovo Justiitsakadeemias.

Vilard

Skender Agaj

Skender Agaj töötab välissuhete spetsialistina Kosovo Sisejulgeoleku Kõrgkooli (KAPS) välissuhete osakonnas. Sellel ametikohal on ta olnud 2019. aasta algusest, ent KAPSis töötab juba 2009. aastast. Tal on politoloogia bakalaureusekraad (2017-2021) Priština Ülikoolist ning hetkel on tal samas koolis lõpetamisel rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia magistriõpingud (2021-2023). Ta on olnud seotud KAPSi rahvusvaheliste koostööprojektidega, sh mestimisprojekti kontaktpunkti nõunikuna (RTA) Euroopa Liidu rahastatud ning koostöös Soome ja Eestiga rakendatud mestimisprojektides “Improved Education in Public Safety and Security Sectors in Kosovo” (2012-2014) ja “Further Support to Public Safety in Kosovo” (2016-2019).

Skender

 


 

Uwe Marquardt

Uwe Marquardt on lõpetanud kriminaalõiguse, juhtimise ja politseiteaduse magistriõpingud Bochumi Ruhri Ülikoolis ning 2018. aastani töötas seal rahvusvahelise rahuvalve lektorina. Aastatel 2001-2020 töötas ta erinevatel juhtivatel ametikohtadel Nordrhein-Westfaleni liidumaa (NRW) politseis, muuhulgas 2006.-2007. aastal staabiülemana ÜRO ajutisel missioonil Kosovos (UNMIK). Aastatel 2009-2012 töötas ta NRW politsei peainspektori ning NRW siseministeeriumi rahvusvaheliste politseimissioonide (AG IPM) föderaalse töörühma juhi juures. Uwe Marquardt töötab Saksa Politseiülikooli asepresidendina.

Uwe

Jüri Saar

Jüri Saar töötab alates käesoleva aasta kevadest teadurina Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudis. Ta kaitses 1989. aastal psühholoogiakandidaadi (õiguspsühholoogia) kraadi NSVL Siseministeeriumi Akadeemias ja 2003. aastal õigusdoktori (kriminoloogia) kraadi Tartu Ülikoolis. Jüri Saare poolt avaldatud teaduslike tööde nimekirjas on ligi 100 nimetust. Ta on avaldanud ajakirjanduses enam kui 200 arvamusartiklit ja kommentaari, milles käsitletakse Eesti kuritegevuse, kuritegevuse kontrolli, rahvusliku julgeoleku ja poliitilise kultuuri küsimusi. 

Jyri

Lavly Perling

Täna EL ekspert Ukraina õigusreformide valdkonnas. 1996-2020 töötanud EV prokuratuuris erinevates piirkondades ja valdkondades, liikunud süsteemis nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Koostööd kriminaalmenetluste juhtimise ja valdkonna juhtimise osas teinud nii PPA, Kaitsepolitseiameti, EMTA kui ka kõikide väiksemate uurimisasutustega. Võidelnud oma meeskondadega narkokuritegevuse, organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja riigivastaste kuritegudega. 2014-2020 EV riigi peaprokurörina töötades välja prokuratuuri väärtuste süsteemi. Erakond Parempoolsed esimees.

Perling

Leena Kaikkonen

Leena Kaikkonen on töötanud Jyväskylä Rakenduskõrgkooli (JAMK) õpetajakoolituse instituudi õppejõuna alates 1990. aastast ning enne seda omandas ta kogemusi õpetajakoolituse valdkonnas nii kutse- ja kõrghariduse kui ka täiendkoolitusprogrammide raames Soomes ja teistes riikides. Leena on töötanud enam kui 10 aastat ka teadus- ja arendusjuhina, koordineerides riiklikke ja rahvusvahelisi T&A tegevusi ning JAMKi maailmahariduse õpetajakoolituse projekte. Tema peamised uurimisvaldkonnad on nii õpetajate individuaalse suutlikkuse tõstmine kui ka haridusasutuste organisatsiooniliste arendusprotsesside kavandamine ja rakendamine. Ta on osalenud õpetajakoolitusprogrammides ja muudes haridusalastes arendusprojektides näiteks Albaanias, Argentiinas, Hiinas, Etioopias, Kazakstanis, Kosovos, Põhja-Makedoonias, Mosambiigis, Vietnamis ja paljudes EL riikides. Enne haridusteaduste doktorikraadi omandamist (2003) töötas Leena lasteaiakasvataja, eripedagoogi ja kutseõpetajana. 

Leena

Alexandru Caciuloiu

Alexandru Caciuloiu on Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti CEPOL koolitus- ja teaduskeskuse juhataja asetäitja ning e-õppe osakonna juht. Tema peamised tööülesanded on toetada CEPOLi EL liikmesriikidele pakutavate õiguskaitsealaste koolituste kavandamist, planeerimist, rakendamist ja aruandlust ning ühtlasi arendada ja rakendada EL õiguskaitsealast koolitusstrateegiat.
Aastatel 2017-2022 töötas Alex ÜRO narkootikumide ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC) Kagu-Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna küberkoordinaatorina Bangkokis.
Enne UNODCiga liitumist töötas Alex kahel ametikohal INTERPOLi globaalses innovatsioonikeskuses Singapuris, kus ta esmalt koordineeris küberkuritegevuse uurimusi ning hiljem keskendus INTERPOLi liikmesriikide suutlikkuse suurendamisele küberkuritegevuse vastu võitlemisel.

Alex

Jaak Aaviksoo

Jaak Aaviksoo on lõpetanud Tartu Ülikooli ja töötanud füüsikuna Eestis ja mitmes välisriigis. Tartu Ülikooli professor ja rektor, haridusminister ja kaitseminister, Tallinna Tehnikaülikooli rektor. Eesti Teaduste Akadeemia liige.  

Aaviksoo

Kristjan Oad

Kristjan Oad on kommunikatsiooniagentuuri Kingmaker partner, Kaitseliidu küberkaitseüksuse liige, endine Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuht ja Haridus- ja Noorteameti osakonnajuhataja. Lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrantuuri, hetkel Tallinna Ülikooli ajaloodoktorant. Avaldanud teadus- ja populaarteaduslikke artikleid, meedias kommenteerinud keeleõppe-, sisserände- ja strateegilise kommunikatsiooni teemasid.

Oad

Karmen Turk

Karmen Turk (mag iur) on vandeadvokaat ja partner, kelle tegevusel on rahvusvaheline haare. Karmen on spetsialiseerunud tehisintellekti regulatsioonidele, inimõigustele (peamiselt sõnavabadusele ja eraelu puutumatusele), intellektuaalomandile ja meediaõigusele Eestis ja mujal. Karmen on ka Tartu Ülikooli IT-õiguse külalislektor nii intellektuaalse omandi kui ka inimõiguste ainetes. Lisaks on Karmen Euroopa Nõukogu ekspert mitmes komitees sealhulgas ka vaigistamishagide (SLAPP) kohtumenetluse vastases komitees). ÜRO Interneti haldamise foorumi raames koordineerib ta sõnavabaduse ja meedia dünaamilist koalitsiooni.

Jaani