Ettevõtja maksukäitumise põhiprintsiibid

Koolitusel osalejal on baasteadmised maksukäitumise põhiprintsiipidest ettevõtjana.

Eesmärk

Koolitusel osalejal on baasteadmised maksukäitumise põhiprintsiipidest ettevõtjana.

Sihtgrupp
Ettevõtjad või isikud, kes on ettevõtlusvaldkonnast huvitatud.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija

  • Teab kohustusi, mis tekivad ettevõtjana alustamisel.
  • Saab aru maksude olemusest.
  • Rakendab maksukäitumise põhiprintsiipe.


Sisu
  • Ettevõtjaks hakkamisega kaasnevad kohustused .
  • Ettevõtlustegevuse põhiprintsiibid .
  • Tööjõu maksud ja maksed .
  • Ettevõtte tulumaks .
  • Erisoodustus .
  • Maksukäitumine.
  • Aktuaalsed probleemid.

Õppemeetodid: auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete lahendamine ja arutelu.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.