Uudised

Euroopa päeva tähistame hübriidkonverentsiga digiühiskonnast

digiriik

Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus koostöös Cybernetica ASga korraldab neljapäeval, 9. mail 2024.a hübriidkonverentsi „Digiühiskond: mõtleme veel“.

Eesti digiühiskonna arenguvisioonidel on oluline roll nii tehnoloogilise võimekuse suunaseadjana kui ka Eesti kui uuendustele avatud väikeriigi loo jutustamisel. Täna seavad need eesmärgi liikuda veelgi ulatuslikuma tehnoloogiate kasutuselevõtu poole, milles on olulisel kohal andmekasutuse abil järjest suurenev digiteenuste kasutusmugavus, koostalitusvõime ja tõhusus.  Kavandatav  tehnoloogiline areng, mida sisustab sõltuvuse suurenemine automatiseeritud digiprotsessidest, toob aga lisaks mainitud hüvedele kaasa olulisi muutusi andmeturvalisuse, teenuste jätkusuutlikkuse ning tehnoloogilise rajasõltuvuse mõttes. Samaaegselt mõjutab plaanitav oluliselt nii kodaniku põhiõiguseid, rolli, tunnetust kui ka hakkamasaamist digiühiskonnas. 

Ent kas digitaalset tulevikku kavandades on kõik olulised inimest ja ühiskonna korraldust puudutavad küsimused esitatud ja rahuldavad vastused leidnud? Või on midagi küsimata jäänud, mille tõttu võime end pikas perspektiivis soovimatutele radadele lukustada? Kas oleme vajalikul määral kokku leppinud, mida meie ühistes plaanides tähendavad kesksed sõnad digiühiskond, e-riik, personaalne riik, inimkesksus, proaktiivsus jt? Eesrindlikkus digiriigi mõttes nõuab kodanike heaolu tagamiseks ka eesrindlikkust  digisfääri eetilistes aspektides ning julgust otsida lahenduskäike tehnoloogiate arendamisest keerulisematele ühiskonna ülesehitust ning alusväärtuseid puudutavatele küsimustele.

Konverents loob interdistsiplinaarse platvormi, kus arutleda arenguvisioonidega kaasnevate väljakutsete ja kitsaskohtade üle samaaegselt nii eksperdi kui kodaniku seisukohalt. Konverentsile on osalema oodatud digiarenguga kaasnevate sotsiaalsete, õiguslike, tehnoloogiliste, turvalisuse tagamise jt. seotud küsimuste lahendamise eest vastutust tundvad isikud nii ekspertide kui kodanikena.

Konverentsi ametlik algus on kell 12.00 (kohaliku aja järgi) ja töökeeleks eesti keel. 

Sündmusel osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine, mida saate teha SIIN. Samalt lehelt leiate ka ajakava ja muu korraldusliku informatsiooni.
Registreerumine lõppeb 7. mail kell 17.00.