Uudised

Euroopa päeva tähistasime hübriidkonverentsiga digiühiskonnast

digiühiskond

Euroopa päeval, 9. mail 2024. a toimus sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse ja Cybernetica AS koostöös korraldatud hübriidkonverents „Digiühiskond: mõtleme veel“.

Eesti on kahtlemata oma riiklike teenuste digitaliseerimisega eeskujuks ja tehnoloogia kasutuse eeskõnelejaks maailmas. Et üksikute avaliku sektori teenuste digitaliseerimine on saavutatud, siis arenguvisiooniks on nüüd digiteenuseid integreerivad terviklahendused. Kavandatav  areng, millega kaasneb paratamatult sõltuvuse suurenemine automatiseeritud digiprotsessidest, toob lisaks hüvedele kaasa olulisi muutusi andmeturvalisuse, teenuste jätkusuutlikkuse ning tehnoloogilise rajasõltuvuse mõttes. Samaaegselt mõjutab plaanitav oluliselt nii kodaniku põhiõiguseid, rolli, tunnetust kui ka hakkama saamist digiühiskonnas. 

Viimase paari aasta arengud – nii geopoliitilised kui ka tehnoloogilised – on digitaalselt võimestatud teenuste viperusteta toimimist tagavatele teguritele aga ka andmekasutusele rohkem tähelepanu pööramist nõudnud. Interdistsiplinaarne konverents lõi platvormi, kus digiarengutega kaasnevate väljakutsete ja kitsaskohtade üle arutleda.

Ettekannetes arutati, kuidas luua hukukindlat taristut, mismoodi Eesti hajusa e-riigi printsiipe tehnoloogia arengute valguses hoida ning mil moel integreerida digitaristu ja veebiruumiga kaasnevaid haavatavusi kriisihaavatuse analüüsi vahenditesse (KRIHV). Samuti arutleti, kuidas kasvatada ja hoida elanike usaldust riiklike digilahenduste õiglase ja seaduspärase toimimise vastu, kas senised elanikele antud võimalused riiklike andme kasutuse jälgimiseks on piisavad, ja missugused on Eesti elanike ootused ning hoiakud automatiseerimise heaolu suhtes.

Konverentsi lõpetuseks jäi kõlama mõte, et globaalsete väljakutsete ja kriiside kõrval on ka  digitaliseerimisega kaasnevad murekohtade adresseerimine turvalise ja toimepideva digiühiskonna tagamiseks jätkuvalt oluline.