Uudised

Euroopa Rändevõrgustikul ilmus kaks uut publikatsiooni

Ränne

Rändestatistika 2017-2021

Juba neljandat aastat järjest ilmus suve alguses Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti, Kultuuriministeeriumi ja Politsei- ja Piirivalvemeti koostöös valminud statistikabrošüür „Rändestatistika ülevaade 2017-2021“. Seekordne rändestatistika annab ülevaate peamistest rändetrendidest 2021. aastal nii eestlaste väljarände kui ka tagasipöördumise vaatenurgast. Varasematest aastatest erinevalt on kajastanud lisaks kolmandate riikide kodanike sisserändele ka nende väljarännet.
Loe rohkem SIIT.

 

Euroopa rändevõrgustiku inform „Vabatahtliku tagasipöördumise stiimulid ja motivaatorid“

Kas Euroopa Liidu poolt pakutud vabatahtliku tagasipöördumise motivatsioonipaketid on piisavad ning mis tegelikult motiveerib inimesi riigist vabatahtlikult lahkuma?

Viimastel aastatel on oluliselt vähenenud nende kolmandate riikide kodanike riigist lahkumiste arv, kellel ei ole seaduslikku alust ELi jääda. Kui 2018. aastal lahkus EList 36% seadusliku aluseta viibivatest inimestest, siis 2020. aastal vaid 25%. Vastvalminud Euroopa rändevõrgustiku inform „Vabatahtliku tagasipöördumise stiimulid ja motivaatorid“ analüüsib, millised faktorid mõjutavad inimeste otsuseid, kes kaaluvad riigist vabatahtlikku lahkumist olukorras, kus neil ei ole seaduslikku alust riiki jäämiseks. Milliseid vabatahtliku tagasipöördumise motiveerimise ja re-integratsioonipakette liikmesriigid kasutavad ning millised on sellise info levitamise kanalid. Inform peaks aitama kaasa liikmesriikide parimate praktikate laiendamisele, et vabatahtlik tagasipöördumine oleks motiveeriv lahendus kõikides liikmesriikides.

Loe rohkem SIIT.