Uudised

FightARs projekt on olnud teerajaja liitreaalsuse kasutamiseks siseturvalisuses

reaalsus

31. märtsil 2023 toimus Sisekaitseakadeemias Erasmus+ projekti FightARs lõppseminar, mille raames tutvustati projekti teemat, projekti kulgu, kasutatud tehnoloogiaid, testimistulemusi ning ka tagasilööke, mis projekti jooksul ette tulid. Lõppseminari modereeris projektijuht Renata Lukk ning päeva jooksul said sõna projektis kaasunud eksperdid digiarenguosakonnast ja pääsekolledžist. Päeva teises pooles toimus praktiline töötuba, mille raames said projektiga seotud õppurid, kelle lõputöö teemad haakuvad projekti temaatikaga, erinevates gruppides liitreaalsuse võimalusi seminari külalistega koos demonstreerida. Seminar lõppes paneeldiskussiooniga, mille teemaks oli liitreaalsuse tehnoloogia kasutamine akadeemias ka tulevikus ja projekti jätkusuutlikkus.

Aitäh kõigile projektiga seotud osalistele ning eriti seminaril osalenud inimestele: Stella Polikarpus, Maarja Kängsep, Pavel Ivanov, Vaiko Mäe, Regina Kaasik, Carl-Martin Kaupmees, Jaanis Otsla, Rasmus Laar, Viktoria Guž, Allar Rasva, Jan Martin Pärnamets, Lauri Liping.