Uudised

Finantskolledž kuulub nüüdsest rahvusvahelisse tollikõrgkoolide võrgustikku

FK kollektiiv

Sisekaitseakadeemia finantskolledž kuulub alates 12. märtsist 2019 pika kandideerimisprotsessi tulemusena rahvusvahelisse tollikõrgkoolide võrgustikku (INCU – International Network of Customs Universities).

 

Ühenduse eesmärgiks on tollivõrgustiku ja tolli kui ameti akadeemilisuse tõstmine haridusprogrammide levitamise ja arendamise kaudu. Tolli eriala teaduslikkust arendatakse erinevate akadeemiliste ja rakenduslike uuringute kaudu. Võrgustiku tegevus pakub tolli ametkondadele intellektuaalset sisendit ning kahe poole – teadlaste ja praktikute – koostöö tihendamine arendab mõlemat suunda.

Finantskolledži jaoks tähendab liikmeskonda kuulumine palju. Ühelt poolt võimaldab see tõsta meil pakutava hariduse taset, teisalt on see aga ka aken meie rahvusvahelistumise suunas. Viimane toob aga juba kolledži jaoks laiemat kvaliteeti tõstvat efekti.

Viide nimetatud ühenduse koduleheküljele on siin: https://incu.org/.  Meie kolledži leiad partnerasutuste nimekirjast siit:  https://incu.org/directory/affiliate-academic-institutions/.

Fotol (paremalt): kolledži direktor Kerly Randlane, lektor Maret Güldenkoh, lektor Marika Kaselo, õppekorralduse spetsialist Ulvi Lahe, lektor Helle Koitla, tasemeõppe juhtivspetsialist Liina Sieberk ja professor Indrek Saar. (Foto: Priit Põiklik)