Finantskolledži Toimetised

Finantskolledži Toimetised on Sisekaitseakadeemia finantskolledži ajakiri, kus avaldatakse tolli ja maksunduse erialaga seotud analüütilisi kirjutisi. Toimetistes avaldatud töid ei eelretsenseerita, käsikirjade avaldamise sobivuse hindamine on korraldatud finantskolledži siseselt. Toimetiste numbrid ilmuvad vastavalt sobilike käsikirjade esitamise sagedusele, kuid vähemalt kaks korda aastas.

ISSUU


Finatskolledži Toimetised nr 2/2019

FK2

KEELETOIMETAJA: Siiri Soidro

FORMAAT: PDF

MÕÕDUD: 210 x 297 mm

LK ARV: 22

ILMUMISAEG: 16. detsember 2019

Ajakiri Digiriiulis

ISSUU

 

Sisu:

Finantskolledži toimetiste teine number on pühendatud finantskolledži aastakonverentsile, mis toimus 2019. aastal juba 12. korda. Avaldame toimetistes ettekannete lühikokkuvõtted, et esinejate põhiteesid ja mõtted jõuaksid ka laiema avalikkuseni. Selle aasta konverentsi teema oli „Rahast nii ja teisitiˮ ning esinejad arutlesid maksunduse ja tolli aktuaalsetel teemadel, mis seostuvad ühel või teisel viisil rahaga.


Finatskolledži Toimetised nr 1/2019

fk

KEELETOIMETAJA: Siiri Soidro

KUJUNDAJA: Jan Garshnek

FORMAAT: PDF

MÕÕDUD: 210 x 297 mm

LK ARV: 31

ILMUMISAEG: 31. oktoober 2019

Ajakiri Digiriiulis

ISSUU

 
Sisu:

Maret Güldenkoh, Helle Koitla, Marika Kaselo, Liina Sieberk, Indrek Saar „Tolliametniku kutsestandardi rakendatavus Eestis“

Finantskolledži Toimetiste esimeses numbris on fookuses tolliametniku kutsestandardi rakendamisvõimalused Eestis. Autorid analüüsivad kutsestandardi rakendamisega seotud teaduskirjandust, Eesti ja EL-i tasandi õigusakte, tolliametnike kutsestandardite olemasolu teistes Euroopa Liidu riikides ning Maksu- ja Tolliameti esindajate seisukohti. Uuringus arutletakse selle üle, millist kasu tolliametniku kutsestandardi koostamine ja rakendamine võib potentsiaalselt anda nii tööandjatele, töötajatele kui ka ühiskonnale laiemalt.