Avaldus / Заявление / Application

Olekuteade

Hea lehekülje külastaja!
Hetkel on registreerimine peatatud!
Kui avame registreerimise uuesti, anname sellest siin lehel ja avalikult teada.
Kõik, kes on avalduse esitanud kuni 28. märtsini 2019, saavad vastuse.
Kui teil on jätkuvalt huvi õppida eesti keelt, soovitame pöörduda Integratsiooni Sihtasutuse https://www.integratsioon.ee/ või Töötukassa https://www.tootukassa.ee/ poole.

Уважаемые гости нашей страницы!
Регистрация на бесплатные курсы эстонского языка приостановлена.
О возобновлении регистрации мы сообщим на данной странице и проинформируем публично.
Все, кто подал заявление на курсы до 28 марта 2019, обязательно получат ответ.
Так же советуем рассмотреть возможности изучения языка, предлагаемые в других учреждениях: Фонде интеграции https://www.integratsioon.ee/ или Кассе по безработице https://www.tootukassa.ee/.

Dear visitor,
The registration is temporarily suspended!
When the registration is opened again, we will make a public announcement and publish it also here online.
All applicants who submitted their application before 28 March will be replied to.
In case you are still interested in studying Estonian, we suggest you contact Integration Foundation https://www.integratsioon.ee/
or the Unemployment Insurance Fund https://www.tootukassa.ee/.