Füüsilise isiku tulu maksustamine

Koolitusel osalejal on ülevaade füüsilise isiku maksustatavast ja mittemaksustavast tulu liikidest.

Eesmärk

Koolitusel osalejal on ülevaade füüsilise isiku maksustatavast ja mittemaksustavast tulu liikidest.

Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija:

  • Omab ülevaadet füüsilise isiku tulu erinevatest liikidest
  • Eristab maksustatavat ja mitte maksustatavat tulu
  • Määratleb eetilise maksukäitumise
Sisu
  • Erinev tulu 
  • Maksustav tulu
  • Maksusoodustused
  • Tulu deklareerimine
  • Maksukäitumine

Õppemeetodid: auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete lahendamine ja arutelu.

Maht
6 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.